تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار در مزارشریف دوباره برداشته شدند

محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار در مزارشریف، امروز چهارشنبه دوباره برداشته شدند.

این در حالی است که مسؤولان بهداشت ولایت بلخ از اوج‌گیری ویروس کرونا در این ولایت نگران‌استند.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی والی بلخ می‌گوید که پس از این، تمامی فروشگاه‌ها در مزارشریف باز می‌باشند.

او اما هشدار می‌دهد که اگر دکانداران و دست‌فروشان بهداشت فردی را نادیده بگیرند، جریمه خواهند شد: «دیده شود که فاصله‌های اجتماعی و ماسک نداشته باشند مطابق این طرزالعمل با اهل کسبه و دکانداران مواخذه صورت می‌گیرد.»

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بلخ از نخسیتن ثبت رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت تا کنون ۱۳۸۲ رویداد مثبت ویروس کرونا شناسایی شده‌اند.

ریاست صحت عامه بلخ می‌گوید که ۴۲ تن به علت ابتلا به بیماری کووید نزده در این ولایت جان باختند و ۱۵۵ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر شهروندان کشور بهداشت فردی را رعایت نکنند، این آمار بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.

بربنیاد طرحی تازۀ ستاد مبارزه با ویروس کرونا، شهروندان کشور در هنگام بیرون شدن از خانه به پوشیدن ماسک، رعایت فاصله‌های اجتماعی، شستن مکرر دست‌ها با صابون، جلوگیری از گردهمآیی بیشتر از ده نفر زیر یک سقف مکلف استند.

این طرح برای سه ماه آینده عملی خواهد شد.

سردار، یکی از دست‌فروشان در مزارشریف به طلوع‌نیوز گفت: «دوازده نفر نان‌خور دارم همین‌جا یک چهار روپیه کمایی کرده و به اولادهایم می‌برم.»

ادهم، یکی دیگر از دست‌فروشان مزارشریف بیان داشت: «از یک‌طرف زیر فشار قرضداری مردم استیم از طرف دیگر از روزگار پس مانده استیم... این مرض (بیماری کووید نزده) مردم را نمی‌کشند، گرسنگی مردم را می‌کشند.»

در طرحی تازه ستاد مبارزه با ویروس کرونا آمده‌است کسانی که ۶۵ سال دارند و نیز کسانی که بیماری مزمن دارند باید از خانه بیرون نشوند.

اما محمدسرور ۶۶ ساله و محمدرضا ۶۵ ساله می‌گویند که ناگزیر استند این طرح را نادیده بگیرند.

محمدسرور، که در کنار زیارتگاه حضرت علی در مزارشریف کفاشی می‌کند: «نان‌آور یک خانواده چهار نفری استم، از مجبوری به خاطری که چیزی ندارم می‌آیم تا پول نان را بدست آورم.»

محمدرضا، نیز گفت: «وضعیت زنده‌‎گی‌ام را هیچ پرسان نکن، وضعیت نیست در این سه ماه هر چه داشتیم خوردیم.»

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بلخ از نخسیتن ثبت رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت تا کنون ۱۳۸۲ رویداد مثبت ویروس کرونا شناسایی شده‌اند.

ریاست صحت عامه بلخ می‌گوید که ۴۲ تن به علت ابتلا به بیماری کووید نزده در این ولایت جان باختند و ۱۵۵ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر شهروندان کشور بهداشت فردی را رعایت نکنند، این آمار بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.

محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار در مزارشریف دوباره برداشته شدند

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بلخ از نخسیتن ثبت رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت تا کنون ۱۳۸۲ رویداد مثبت ویروس کرونا شناسایی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

محدودیت‌ها بر گشت‌وگذار در مزارشریف، امروز چهارشنبه دوباره برداشته شدند.

این در حالی است که مسؤولان بهداشت ولایت بلخ از اوج‌گیری ویروس کرونا در این ولایت نگران‌استند.

منیراحمد فرهاد، سخن‌گوی والی بلخ می‌گوید که پس از این، تمامی فروشگاه‌ها در مزارشریف باز می‌باشند.

او اما هشدار می‌دهد که اگر دکانداران و دست‌فروشان بهداشت فردی را نادیده بگیرند، جریمه خواهند شد: «دیده شود که فاصله‌های اجتماعی و ماسک نداشته باشند مطابق این طرزالعمل با اهل کسبه و دکانداران مواخذه صورت می‌گیرد.»

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بلخ از نخسیتن ثبت رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت تا کنون ۱۳۸۲ رویداد مثبت ویروس کرونا شناسایی شده‌اند.

ریاست صحت عامه بلخ می‌گوید که ۴۲ تن به علت ابتلا به بیماری کووید نزده در این ولایت جان باختند و ۱۵۵ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر شهروندان کشور بهداشت فردی را رعایت نکنند، این آمار بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.

بربنیاد طرحی تازۀ ستاد مبارزه با ویروس کرونا، شهروندان کشور در هنگام بیرون شدن از خانه به پوشیدن ماسک، رعایت فاصله‌های اجتماعی، شستن مکرر دست‌ها با صابون، جلوگیری از گردهمآیی بیشتر از ده نفر زیر یک سقف مکلف استند.

این طرح برای سه ماه آینده عملی خواهد شد.

سردار، یکی از دست‌فروشان در مزارشریف به طلوع‌نیوز گفت: «دوازده نفر نان‌خور دارم همین‌جا یک چهار روپیه کمایی کرده و به اولادهایم می‌برم.»

ادهم، یکی دیگر از دست‌فروشان مزارشریف بیان داشت: «از یک‌طرف زیر فشار قرضداری مردم استیم از طرف دیگر از روزگار پس مانده استیم... این مرض (بیماری کووید نزده) مردم را نمی‌کشند، گرسنگی مردم را می‌کشند.»

در طرحی تازه ستاد مبارزه با ویروس کرونا آمده‌است کسانی که ۶۵ سال دارند و نیز کسانی که بیماری مزمن دارند باید از خانه بیرون نشوند.

اما محمدسرور ۶۶ ساله و محمدرضا ۶۵ ساله می‌گویند که ناگزیر استند این طرح را نادیده بگیرند.

محمدسرور، که در کنار زیارتگاه حضرت علی در مزارشریف کفاشی می‌کند: «نان‌آور یک خانواده چهار نفری استم، از مجبوری به خاطری که چیزی ندارم می‌آیم تا پول نان را بدست آورم.»

محمدرضا، نیز گفت: «وضعیت زنده‌‎گی‌ام را هیچ پرسان نکن، وضعیت نیست در این سه ماه هر چه داشتیم خوردیم.»

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه بلخ از نخسیتن ثبت رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت تا کنون ۱۳۸۲ رویداد مثبت ویروس کرونا شناسایی شده‌اند.

ریاست صحت عامه بلخ می‌گوید که ۴۲ تن به علت ابتلا به بیماری کووید نزده در این ولایت جان باختند و ۱۵۵ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

این نهاد هشدار می‌دهد که اگر شهروندان کشور بهداشت فردی را رعایت نکنند، این آمار بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید