تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‎‌ها: شرکت‌های قراردادی آکسیجن موردنیاز را تأمین نمی‌‎توانند

مسوولان شفاخانه‌های افغان جاپان و علی جناح روزدوشنبه (۹سرطان) می‌گویند که شرکت‌های تولید آکسیجن، خلاف پیمان‌های شان آکسیجن مورد نیاز این شفاخانه‌ها را نمی‌رسانند.

مسوولان این شفاخانه‌ها می‌گویند که تمامی بیماران کویید نزده به آکسیجن همیشه‌گی نیاز دارند و برای حل این مشکل در حدود نود دستگاه سیار تولید آکسیجن خریداری شده اند.

در همین حال، مسوولان شرکت‌های تولید کننده آکسیجن می‌گویند که به علت کمبود بالون، نمی‌توانند آن اندازه آکسیجن را که در پیمان وعده کرده اند، به این شفاخانه‌ها بفرستند.

پس از انتقادها از کمبود آکسیجن در شفاخانه‌های علی جناح و افغان-جاپان این شفاخانه‌ها با دستگاه‌های کوچک تولید آکسیجن مجهز شده اند، اما این دستگاه‌ها، آکسیجن کمتری تولید می‌کنند و برای بیمارانی که آکسیجن کمتر نیاز داشته باشند، به کار گرفته می‌شود.

جمال عباس، مسوول روابط عامۀ شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید: «به تعداد ۶۰ پایه آکسیجن کنسناتور ماشین‌های خریداری کرده اند که ظرفیت تولید ده لیتر آکسیجن را دارند و فعلن مشکل آکسیجن به طور کلی رفع شده است.»

بر بنیاد پیمانی که وزارت صحت عامه با شرکت‌های تولید کننده آکسیجن بسته است، شرکت‌های خراسان، حیات و میهن دوست در یک شبانه روز باید ۴۵۰ بالون آکسیجن به شفاخانه محمد علی جناح برسانند، و شرکت‌های جنگلک، واحد، افغان و صداقت باید ۵۰۰ بالون آکسیجن به شفاخانه افغان-جاپان برسانند، اما این شرکت‌ها تا کنون نتوانسته اند که اندازه تعیین شده را به این شفاخانه‌ها انتقال بدهند.

عبدالظهور احدی، کارمند بخش اداری شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید: «تمام شرکت‌ها به تعداد ۳۵۰ یا ۴۰۰ بالون آکسیجن می‌آورند، در صورتی که این چهار شرکت با ما ۵۰۰ بالون در یک روز قرار داد دارند که باید بیاورند، اما کم می‌آورند و تعداد قرار داد را پوره نمی‌توانند.»

در حال حاضر بیش از ۱۵۰ بیمار کویید نزده در شفاخانه‌های محمد علی جناح و افغان-جاپان بستری استند که در حدود هشتاد تن شان به آکسیجن بیست و چهار ساعته نیاز دارند.

محب بارکزی، رییس شفاخانه محمد علی جناح گفت: «شرکت‌ها به صورت مکمل مقدار ضرورت محمد علی جناح را نمی‌آورند و با تاخیر می‌آورند منظم نیست.»

اما شرکت‌های تولید آکسیجن می‌گویند که اگر وزارت صحت عامه بالون‌های بیشتری بفرستد، این شرکت‌ها آکسیجن بیشتری به این شفاخانه‌ها خواهند فرستاد.

سید عالم شاه، مسوول شرکت تولید آکسیجن صداقت گفت: «مشکل ما این است که شفاخانه بالون خالی را به ما زود نمی‌دهد. ما ساعت ۰۹:۰۰ بجه ۵۰ بالون آکسیجن آوریدم حالا که ساعت ۱۰:۳۰ است نتوانستند به ما ۵۰ بالون خالی را در دسترس ما قرار بدهند.»

نماینده شرکت تولید آکسیجن جنگلک می‌گوید: «شفاخانه به وزارت پیشنهاد کند شفاخانه یگانه مشکلی که دارد بالون آکسیجن است.»

به تازه‌گی بخش‌های عاجل شفاخانه‌های افغان-جاپان و محمد علی جناح با بالون‌های آکسیجن وصل شده اند. وزارت صحت عامه می‌گوید که به زودی با هزینه کردن دونیم تا سه میلیون دالر شش شفاخانه دولتی را به شمول شفاخانه‌های افغان-جاپان و علی جناح با دستگاه‌های تولید آکسیجن مجهز خواهد ساخت.

مقام‎‌ها: شرکت‌های قراردادی آکسیجن موردنیاز را تأمین نمی‌‎توانند

مسوولان این شرکت‌ها می‌گویند که اگر وزارت صحت عامه بالون‌های بیشتری بفرستد، این شرکت‌ها آکسیجن بیشتری به این شفاخانه‌ها خواهند فرستاد.

Thumbnail

مسوولان شفاخانه‌های افغان جاپان و علی جناح روزدوشنبه (۹سرطان) می‌گویند که شرکت‌های تولید آکسیجن، خلاف پیمان‌های شان آکسیجن مورد نیاز این شفاخانه‌ها را نمی‌رسانند.

مسوولان این شفاخانه‌ها می‌گویند که تمامی بیماران کویید نزده به آکسیجن همیشه‌گی نیاز دارند و برای حل این مشکل در حدود نود دستگاه سیار تولید آکسیجن خریداری شده اند.

در همین حال، مسوولان شرکت‌های تولید کننده آکسیجن می‌گویند که به علت کمبود بالون، نمی‌توانند آن اندازه آکسیجن را که در پیمان وعده کرده اند، به این شفاخانه‌ها بفرستند.

پس از انتقادها از کمبود آکسیجن در شفاخانه‌های علی جناح و افغان-جاپان این شفاخانه‌ها با دستگاه‌های کوچک تولید آکسیجن مجهز شده اند، اما این دستگاه‌ها، آکسیجن کمتری تولید می‌کنند و برای بیمارانی که آکسیجن کمتر نیاز داشته باشند، به کار گرفته می‌شود.

جمال عباس، مسوول روابط عامۀ شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید: «به تعداد ۶۰ پایه آکسیجن کنسناتور ماشین‌های خریداری کرده اند که ظرفیت تولید ده لیتر آکسیجن را دارند و فعلن مشکل آکسیجن به طور کلی رفع شده است.»

بر بنیاد پیمانی که وزارت صحت عامه با شرکت‌های تولید کننده آکسیجن بسته است، شرکت‌های خراسان، حیات و میهن دوست در یک شبانه روز باید ۴۵۰ بالون آکسیجن به شفاخانه محمد علی جناح برسانند، و شرکت‌های جنگلک، واحد، افغان و صداقت باید ۵۰۰ بالون آکسیجن به شفاخانه افغان-جاپان برسانند، اما این شرکت‌ها تا کنون نتوانسته اند که اندازه تعیین شده را به این شفاخانه‌ها انتقال بدهند.

عبدالظهور احدی، کارمند بخش اداری شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید: «تمام شرکت‌ها به تعداد ۳۵۰ یا ۴۰۰ بالون آکسیجن می‌آورند، در صورتی که این چهار شرکت با ما ۵۰۰ بالون در یک روز قرار داد دارند که باید بیاورند، اما کم می‌آورند و تعداد قرار داد را پوره نمی‌توانند.»

در حال حاضر بیش از ۱۵۰ بیمار کویید نزده در شفاخانه‌های محمد علی جناح و افغان-جاپان بستری استند که در حدود هشتاد تن شان به آکسیجن بیست و چهار ساعته نیاز دارند.

محب بارکزی، رییس شفاخانه محمد علی جناح گفت: «شرکت‌ها به صورت مکمل مقدار ضرورت محمد علی جناح را نمی‌آورند و با تاخیر می‌آورند منظم نیست.»

اما شرکت‌های تولید آکسیجن می‌گویند که اگر وزارت صحت عامه بالون‌های بیشتری بفرستد، این شرکت‌ها آکسیجن بیشتری به این شفاخانه‌ها خواهند فرستاد.

سید عالم شاه، مسوول شرکت تولید آکسیجن صداقت گفت: «مشکل ما این است که شفاخانه بالون خالی را به ما زود نمی‌دهد. ما ساعت ۰۹:۰۰ بجه ۵۰ بالون آکسیجن آوریدم حالا که ساعت ۱۰:۳۰ است نتوانستند به ما ۵۰ بالون خالی را در دسترس ما قرار بدهند.»

نماینده شرکت تولید آکسیجن جنگلک می‌گوید: «شفاخانه به وزارت پیشنهاد کند شفاخانه یگانه مشکلی که دارد بالون آکسیجن است.»

به تازه‌گی بخش‌های عاجل شفاخانه‌های افغان-جاپان و محمد علی جناح با بالون‌های آکسیجن وصل شده اند. وزارت صحت عامه می‌گوید که به زودی با هزینه کردن دونیم تا سه میلیون دالر شش شفاخانه دولتی را به شمول شفاخانه‌های افغان-جاپان و علی جناح با دستگاه‌های تولید آکسیجن مجهز خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید