تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین بیمار مبتلا به ویروس کرونا پس از درمان به خانه برگشت

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۲۲واقعه رسید، اما وزارت صحت عامه می‌گوید که نخستین فرد مبتلا به این ویروس در کشور پس از درمان به خانه اش برگشته است.

وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره گفت:« اولین رویداد ما شفا یاب شده است که نتیجه آن هم منفی بود و فعلا در قرنطین خانه گی است و در همه هفته با رسانه ها صحبت خواهد کرد.»

در حالی که روزانه هزاران شهروندان افغانستان از ایران به کشور بر می‌گردند که تنها درجه تب بدن آنان در مرز اسلام قلعه ارزیابی میشود، اما پزشکان می‌گویند که نشانه‌های ویروس کرونا بین ۱۰ تا ۱۵ روز در وجود انسان نمایان می‌شود.

اما اینجا در منطقه کمپنی کابل روزانه کم و بیش ۱۰۰۰ تن از ولایت‌های هم مرز با ایران به کابل میایند و خطر انتقال ویروس کرونا را به پایتخت بیشتر ساخته است.

نورمحمد، بازگشت کننده از ایران به طلوع نیوز گفت:« ما سر مزر میایم دو دانه داکتر هیچ داکتر را ندیدیم فقط دو نفر حالا، دوست ندارم برم خانه شاید من هم مریضی داشته باشم.»

فضل محمد، نماینده یکی از شرکت های مسافربری هرات-کابل در این باره گفت:« باید دقیق بررسی شود و اگر نشود به تمامی ولایات شیوع می کند.»

اما رییس جمهور غنی برای مبارزه با ویروس کرونا پول بیشتری را به هرات اختصاص داده است.

آقای غنی گفت:«در پهلوی تمام اقدامات بزرگ و استراتیزیک فوق امر کردم که مبلغ ۴۰۰ میلیون افغانی بودجه اضطرای برای مبارزه با ابعاد مختلف این معضل به ولایت هرات انتقال یابد.»

همزمان با این الیاس غوریانی یکی از تاجران ملی، ۲۴ جریب زمین اش را با ۲۵۰ اتاق و دو ساختمان را در هرات از بهر مبارزه با بیماری کووید ۱۹ به گونه مجانی در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است.

الیاس غوریانی، تاجر ملی در این مورد گفت:« " سه تعمیر است و دو بلاک ها که ۲۶۴ اتاق می‌شود.»

عبدالله عبدالله پیکار با این بیماری را وابسته به همبستگی ملی میداند.

عبدالله عبدالله، مدعی ریاست جمهوری در این باره گفت:« با قبول یک انظباط تازه هم در روش رفتار و زنده گی فردی هم در اجتماعی دست به دست هم ندهند این توقع را نداشته باشیم که وزارت صحت عامه به تنهایی بتواند با این مرض مقابله کند.»

پزشکان می‌گویند که، شستن دست‌ها با صابون به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه، استفاده از ماسک، جلوگیری از دست دادن و بغل کشی، دست نزدن به صورت چشم و بینی، استفاده از خوراک‌های بهداشتی با ویتامین سی راه پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس استند.

نخستین بیمار مبتلا به ویروس کرونا پس از درمان به خانه برگشت

شماری از نماینده‌گان مردم می گویند اگر کارهای پیشگیرانه در این زمینه انجام نشوند، پیامد آن خطرناک خواهد بود.

Thumbnail

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۲۲واقعه رسید، اما وزارت صحت عامه می‌گوید که نخستین فرد مبتلا به این ویروس در کشور پس از درمان به خانه اش برگشته است.

وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره گفت:« اولین رویداد ما شفا یاب شده است که نتیجه آن هم منفی بود و فعلا در قرنطین خانه گی است و در همه هفته با رسانه ها صحبت خواهد کرد.»

در حالی که روزانه هزاران شهروندان افغانستان از ایران به کشور بر می‌گردند که تنها درجه تب بدن آنان در مرز اسلام قلعه ارزیابی میشود، اما پزشکان می‌گویند که نشانه‌های ویروس کرونا بین ۱۰ تا ۱۵ روز در وجود انسان نمایان می‌شود.

اما اینجا در منطقه کمپنی کابل روزانه کم و بیش ۱۰۰۰ تن از ولایت‌های هم مرز با ایران به کابل میایند و خطر انتقال ویروس کرونا را به پایتخت بیشتر ساخته است.

نورمحمد، بازگشت کننده از ایران به طلوع نیوز گفت:« ما سر مزر میایم دو دانه داکتر هیچ داکتر را ندیدیم فقط دو نفر حالا، دوست ندارم برم خانه شاید من هم مریضی داشته باشم.»

فضل محمد، نماینده یکی از شرکت های مسافربری هرات-کابل در این باره گفت:« باید دقیق بررسی شود و اگر نشود به تمامی ولایات شیوع می کند.»

اما رییس جمهور غنی برای مبارزه با ویروس کرونا پول بیشتری را به هرات اختصاص داده است.

آقای غنی گفت:«در پهلوی تمام اقدامات بزرگ و استراتیزیک فوق امر کردم که مبلغ ۴۰۰ میلیون افغانی بودجه اضطرای برای مبارزه با ابعاد مختلف این معضل به ولایت هرات انتقال یابد.»

همزمان با این الیاس غوریانی یکی از تاجران ملی، ۲۴ جریب زمین اش را با ۲۵۰ اتاق و دو ساختمان را در هرات از بهر مبارزه با بیماری کووید ۱۹ به گونه مجانی در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است.

الیاس غوریانی، تاجر ملی در این مورد گفت:« " سه تعمیر است و دو بلاک ها که ۲۶۴ اتاق می‌شود.»

عبدالله عبدالله پیکار با این بیماری را وابسته به همبستگی ملی میداند.

عبدالله عبدالله، مدعی ریاست جمهوری در این باره گفت:« با قبول یک انظباط تازه هم در روش رفتار و زنده گی فردی هم در اجتماعی دست به دست هم ندهند این توقع را نداشته باشیم که وزارت صحت عامه به تنهایی بتواند با این مرض مقابله کند.»

پزشکان می‌گویند که، شستن دست‌ها با صابون به مدت ۲۰ تا ۳۰ ثانیه، استفاده از ماسک، جلوگیری از دست دادن و بغل کشی، دست نزدن به صورت چشم و بینی، استفاده از خوراک‌های بهداشتی با ویتامین سی راه پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس استند.

هم‌رسانی کنید