Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نخستین بیمار ویروس کرونا در افغانستان جان باخت

وزارت صحت‌عامه، تایید می‌کند که نخستین بیمار ویروس کرونا در کشور جان باخته‌‌است.

‏به گفته وزارت صحت، این بیمار سه روز پیش در ولسوالی چمتال بلخ جان باخته‌است و نتیجه آزمایش او امروز مشخص شده‌است. 

در همین حال، رییس صحت‌عامه بلخ می‌گوید که خانواده این بیمار  پس از به خاک سپاری او به منطقۀ البرز یکی از بخش‌های زیر حاکمیت طالبان دراین ولسوالی، رفته‌است.

پیشتر، وزارت صحت‌عامه گفته بود که امروز یک بیمار دیگر‌ که نشانه‌های ویروس کرونا را داشت در هرات جان باخته‌است. 

به گفته این وزارت، این فرد بیماری قلبی نیز داشته‌است و نتیجه این‌که آیا او از اثر ویروس کرونا جان باخته‌است یا نه فردا پس از بررسی مشخص خواهد شد. 

هرات در غرب افغانستان که با ایران همرز است، بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا را دارد. سه رویداد مثبت تازه دیگر امروز در این ولایت ثبت شدند. 

تاکنون ۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در یازده ولایت افغانستان ثبت شده‌اند. 

وزارت صحت می‌گوید مبتلایان به بیماری کووید نزده از بیرون به‌ویژه از ایران به کشور برگشته‌اند

نخستین بیمار ویروس کرونا در افغانستان جان باخت

پیشتر، وزارت صحت‌عامه گفته بود که امروز یک بیمار دیگر‌ که نشانه‌های ویروس کرونا را داشت در هرات جان باخته‌است. 

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه، تایید می‌کند که نخستین بیمار ویروس کرونا در کشور جان باخته‌‌است.

‏به گفته وزارت صحت، این بیمار سه روز پیش در ولسوالی چمتال بلخ جان باخته‌است و نتیجه آزمایش او امروز مشخص شده‌است. 

در همین حال، رییس صحت‌عامه بلخ می‌گوید که خانواده این بیمار  پس از به خاک سپاری او به منطقۀ البرز یکی از بخش‌های زیر حاکمیت طالبان دراین ولسوالی، رفته‌است.

پیشتر، وزارت صحت‌عامه گفته بود که امروز یک بیمار دیگر‌ که نشانه‌های ویروس کرونا را داشت در هرات جان باخته‌است. 

به گفته این وزارت، این فرد بیماری قلبی نیز داشته‌است و نتیجه این‌که آیا او از اثر ویروس کرونا جان باخته‌است یا نه فردا پس از بررسی مشخص خواهد شد. 

هرات در غرب افغانستان که با ایران همرز است، بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا را دارد. سه رویداد مثبت تازه دیگر امروز در این ولایت ثبت شدند. 

تاکنون ۳۴ رویداد مثبت ویروس کرونا در یازده ولایت افغانستان ثبت شده‌اند. 

وزارت صحت می‌گوید مبتلایان به بیماری کووید نزده از بیرون به‌ویژه از ایران به کشور برگشته‌اند

هم‌رسانی کنید