Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی از افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در هرات

افزایش مبتلایان کوید نزوده در هرات نگرانی باشنده‌گان این ولایت را بر انگیخته است. با ثبت شش واقعه تازه ویروس کرونا، شمار افراد دچار به کوید نوزده در هرات به بیست و یک تن رسیده است.

وزارت صحت عامه هشدار می دهد که در روزهای آینده شمار رویدادهای مشکوک و مثبت ویروس کرونا در هرات افزایش میابد.

خالد احدی، رییس تطبیق قوانین بهداشتی وزارت صحت عامه گفت:" آمارها در هرات روبه افزایش است اما تاکنون تمام بیماران دچار به کوید نوزده کسانی استند که از بیرون کشور آمده اند. انتشار ویروس کرونا در داخل کشور را تاهنوز نداریم."

از میان بیست و یک بیمار کوید نوزده در هرات شانزده تن از بیست تا سی سال سن دارند. سه تن از سی تا پنجاه ساله استند و دو تن دیگر شان بالای شصت سال سن دارند.

محمد ابراهیم بسیم، مسوول بخش انتاتی شفاخانه حوزه‌یی هرات گفت:" ویروس کرونا برای افراد کهن سال که بیماری قلبی، فشار و مشکلات تنفسی دارند بسیار خطرناک است. روزانه آمار افراد مشکوک و مثبت ویروس کرونا رو به افزایش است و بیشتر افراد کهن سال که با مشکل بهداشتی مواجه می شوند به شفاخانه ها مراجعه می کنند."

افزایش رویدادهای مشکوک و مثبت ویروس کرونا در هرات، باشنده‌گان این ولایت را نگران ساخته است. آنان خواهان توجه جدی حکومت برای مهار ویروس کرونا استند.

محمد اعلم، باشنده هرات گفت:" من نگران استم که روز به روز واقعیات ویروس کرونا افزایش میابد. بیشتر مردم به خاطر این بیماری نگران استند و روحیه شان را از دست داده اند."

جاهد، باشنده هرات گفت:" ویروس کرونا توسط مهاجرینی که از ایران میایند وارد کشور شده است. تمام این مهاجرین به هرات میایند و ویروس در این ولایت وجود دارد. خواست ما از دولت این است که به هرات بیشتر توجه کند."

پس از درخواست وزارت صحت عامه برای قرنطین ساختن ولایت هرات، مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که قرنطین شدن هرات در اوضاع کنونی ناممکن است.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات گفت که روزانه هزاران مهاجر از ایران وارد ولایت هرات می‌‎شوند و بیشتر آنان باشنده‌گان سایر ولایت ها استند که روزانه به خانه های شان می‌روند.

او افزود:" هرات مسیری است که روزانه پانزده هزار مهاجر از ایران میایند و از طریق هرات به ولایت‌‎های شان می‌روند. همچنان کارخانه های زیادی در هرات فعالیت می کنند و خوراک نصف افغانستان در این ولایت تولید می‌شود. وقتی ولایت هرات قرنطین می‌شود باید این موارد در نظر گرفته شود."

شفاخانه درمان بیماران کوید نوزده در هرات یکصدو پنجاه بستر دارد که در حال حاضر نزدیک به پنجاه فرد مشکوک ویروس کرونا و ده بیمار دچار به کوید نوزده در این شفاخانه نگهداری می شوند. نگرانی وجود دارد که با افزایش شمار افراد دچار به کوید نوزده و افراد مشکوک به ویروس کرونا این شفاخانه پاسخگوی نیازمندی ها در هرات نباشد.

نگرانی از افزایش شمار مبتلایان ویروس کرونا در هرات

والی هرات می‌گوید که روزانه هزاران مهاجر از ایران وارد ولایت هرات می‌‎شوند.

Thumbnail

افزایش مبتلایان کوید نزوده در هرات نگرانی باشنده‌گان این ولایت را بر انگیخته است. با ثبت شش واقعه تازه ویروس کرونا، شمار افراد دچار به کوید نوزده در هرات به بیست و یک تن رسیده است.

وزارت صحت عامه هشدار می دهد که در روزهای آینده شمار رویدادهای مشکوک و مثبت ویروس کرونا در هرات افزایش میابد.

خالد احدی، رییس تطبیق قوانین بهداشتی وزارت صحت عامه گفت:" آمارها در هرات روبه افزایش است اما تاکنون تمام بیماران دچار به کوید نوزده کسانی استند که از بیرون کشور آمده اند. انتشار ویروس کرونا در داخل کشور را تاهنوز نداریم."

از میان بیست و یک بیمار کوید نوزده در هرات شانزده تن از بیست تا سی سال سن دارند. سه تن از سی تا پنجاه ساله استند و دو تن دیگر شان بالای شصت سال سن دارند.

محمد ابراهیم بسیم، مسوول بخش انتاتی شفاخانه حوزه‌یی هرات گفت:" ویروس کرونا برای افراد کهن سال که بیماری قلبی، فشار و مشکلات تنفسی دارند بسیار خطرناک است. روزانه آمار افراد مشکوک و مثبت ویروس کرونا رو به افزایش است و بیشتر افراد کهن سال که با مشکل بهداشتی مواجه می شوند به شفاخانه ها مراجعه می کنند."

افزایش رویدادهای مشکوک و مثبت ویروس کرونا در هرات، باشنده‌گان این ولایت را نگران ساخته است. آنان خواهان توجه جدی حکومت برای مهار ویروس کرونا استند.

محمد اعلم، باشنده هرات گفت:" من نگران استم که روز به روز واقعیات ویروس کرونا افزایش میابد. بیشتر مردم به خاطر این بیماری نگران استند و روحیه شان را از دست داده اند."

جاهد، باشنده هرات گفت:" ویروس کرونا توسط مهاجرینی که از ایران میایند وارد کشور شده است. تمام این مهاجرین به هرات میایند و ویروس در این ولایت وجود دارد. خواست ما از دولت این است که به هرات بیشتر توجه کند."

پس از درخواست وزارت صحت عامه برای قرنطین ساختن ولایت هرات، مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که قرنطین شدن هرات در اوضاع کنونی ناممکن است.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات گفت که روزانه هزاران مهاجر از ایران وارد ولایت هرات می‌‎شوند و بیشتر آنان باشنده‌گان سایر ولایت ها استند که روزانه به خانه های شان می‌روند.

او افزود:" هرات مسیری است که روزانه پانزده هزار مهاجر از ایران میایند و از طریق هرات به ولایت‌‎های شان می‌روند. همچنان کارخانه های زیادی در هرات فعالیت می کنند و خوراک نصف افغانستان در این ولایت تولید می‌شود. وقتی ولایت هرات قرنطین می‌شود باید این موارد در نظر گرفته شود."

شفاخانه درمان بیماران کوید نوزده در هرات یکصدو پنجاه بستر دارد که در حال حاضر نزدیک به پنجاه فرد مشکوک ویروس کرونا و ده بیمار دچار به کوید نوزده در این شفاخانه نگهداری می شوند. نگرانی وجود دارد که با افزایش شمار افراد دچار به کوید نوزده و افراد مشکوک به ویروس کرونا این شفاخانه پاسخگوی نیازمندی ها در هرات نباشد.

هم‌رسانی کنید