Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار سیگر از فاجعه بهداشتی در افغانستان

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارشی از سیستم ضعیف بهداشتی، سو‌ء تغدی، جنگ و آسیب پذیری‌های دیگر در افغانستان به کانگرس امریکا  هشدار داده و گفته که احتمال فاجعه بهداشتی در این کشور وجود دارد.

این گزارش توسط جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، ناوقت روز گذشته نشر شد که در میان اعضای پارلمان امریکا چنین نگرانی‌های را بار آورده است که می‌تواند تلاش امریکا برای صلح افغانستان را متوقف کند.

در گزارش آمده است که گسترس ویروس کرونا از پیش افغانستان را متأثر ساخته است. 

بر بنیاد این گزارش، شیوع ویروس کرونا از یک سوء تلاش‌ها برای صلح افغانستان را پیچیده ساخته است و از سوی دیگر باعث بسته شدن مرض‌ها نیز شده است که این کارانتقال کالاهای تجارتی و کمک بشردوستانه را مختل ساخته است.

در این گزارش آمده است: «آسیب پذیری‌های بی شمار افغانستان، سیستم ضعیف صحی، سوء تغذیه گسترده، مرض‌های متخلخل، بیجا شده‌گان داخلی، هم مرض بودن با ایران و جنگ کنونی این کشور را به یک فاجعه صحی در ماه‌های آینده رو به رو خواهد کرد.»

جان سپکو در نامه دیگر نوشته است که افزایش بهای مواد خوراکی در این کشور جنگ دیده بحران را بیشتر خواهد کرد.

این در حالی است که روز پنج شنبه گذشته وزارت صحت عامه کشور ۲۳۲ واقعه تازه بیماری کووید نزده را ثبت کرد که با این شمار واقعه‌های مثبت ویروس کرونا در کشور به ۲۱۷۱ واقعه رسید.

در این گزارش همچنان آمده است که ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو حاضر نشد در مورد حمله‌ها طالبان در سه ماه گذشته سال ۲۰۲۰ معلومات دهد.

این گزارش افزوده است که برای نخستین بار از نشر گزارش حمله‌ها طالبان خود داری شد در حالیکه  سیگر می خواست در باره حمله‌ها طالبان معلومات به دست آورد و آن را با سال ۲۰۱۸ میلادی مقایسه کند.

هشدار سیگر از فاجعه بهداشتی در افغانستان

در گزارش سیگر آمده است که بیماری کوویدنزده افغانستان را از پیش متاثر ساخته است.

Thumbnail

بازرس ویژۀ ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر) در گزارشی از سیستم ضعیف بهداشتی، سو‌ء تغدی، جنگ و آسیب پذیری‌های دیگر در افغانستان به کانگرس امریکا  هشدار داده و گفته که احتمال فاجعه بهداشتی در این کشور وجود دارد.

این گزارش توسط جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، ناوقت روز گذشته نشر شد که در میان اعضای پارلمان امریکا چنین نگرانی‌های را بار آورده است که می‌تواند تلاش امریکا برای صلح افغانستان را متوقف کند.

در گزارش آمده است که گسترس ویروس کرونا از پیش افغانستان را متأثر ساخته است. 

بر بنیاد این گزارش، شیوع ویروس کرونا از یک سوء تلاش‌ها برای صلح افغانستان را پیچیده ساخته است و از سوی دیگر باعث بسته شدن مرض‌ها نیز شده است که این کارانتقال کالاهای تجارتی و کمک بشردوستانه را مختل ساخته است.

در این گزارش آمده است: «آسیب پذیری‌های بی شمار افغانستان، سیستم ضعیف صحی، سوء تغذیه گسترده، مرض‌های متخلخل، بیجا شده‌گان داخلی، هم مرض بودن با ایران و جنگ کنونی این کشور را به یک فاجعه صحی در ماه‌های آینده رو به رو خواهد کرد.»

جان سپکو در نامه دیگر نوشته است که افزایش بهای مواد خوراکی در این کشور جنگ دیده بحران را بیشتر خواهد کرد.

این در حالی است که روز پنج شنبه گذشته وزارت صحت عامه کشور ۲۳۲ واقعه تازه بیماری کووید نزده را ثبت کرد که با این شمار واقعه‌های مثبت ویروس کرونا در کشور به ۲۱۷۱ واقعه رسید.

در این گزارش همچنان آمده است که ائتلاف بین المللی به رهبری ناتو حاضر نشد در مورد حمله‌ها طالبان در سه ماه گذشته سال ۲۰۲۰ معلومات دهد.

این گزارش افزوده است که برای نخستین بار از نشر گزارش حمله‌ها طالبان خود داری شد در حالیکه  سیگر می خواست در باره حمله‌ها طالبان معلومات به دست آورد و آن را با سال ۲۰۱۸ میلادی مقایسه کند.

هم‌رسانی کنید