تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار کمیته بین‌المللی نجات از بروز فاجعه انسانی در افغانستان

کمیته بین‌المللی نجات یا آر آی سی روزدوشنبه با نشر گزارشی در پیوند به افزایش رویدادهای رویدادهای کوویدنزده، از خطر بروز فاجعه بشری در افغانستان خبر داده است.

این نهاد هشدار می دهد که اگر با توجه به گسترش ویروس کرونا ظرفیت آزمایش برای شناسایی بیماران کوویدنزده افزایش نیابد، این کشور به فاجعه انسانی رو به رو خواهد شد.

این کمیتۀ می‌گوید، افغانستان با فاجعۀ بشری روبه‌رو است زیرا شمار رویدادها بدون تشخیصِ ویروس کرونا رو به افزایش است.

این کمیته از جامعه جهانی خواسته است تا با افغانستان برای بهبود ظرفیت آزمایش خود، همکاری كند و پشتیبانی مستقیم از پاسخگویان خط مقدم را افزایش دهد.

این درحالی است که وزارت صحت عامۀ کشورگفته است، روزانه ظرفیت آزمایش دو هزار نمونه را دارد، اما به گفتۀ این وزارت، روزانه از ده تا بیست هزار نمونه یا سمپل برایش فرستاده می‌شود.

در گزارش کمیته بین‌المللی نجات آمده که به احتمال زیاد از ۸۰ تا ۹۰ درصد رویدادها، بدون تشخیص باقی می‌مانند.

بر اساس گزارش این کمیته، رویدادها کووید ۱۹ تنها در جریان ماه می ۶۸۴ درصد در افغانستان افزایش یافته و سایر موارد، بدون تشخیص باقی مانده‌اند.

مسوول این کمیته برای افغانستان گفت: «چهار دهه جنگ، سیستم مراقبت‌های بهداشتی را در افغانستان ویران کرده و بیش از پنج میلیون افغان به ویژه زنان و کودکان از ترس سوءاستفاده، بی‌توجهی، جنگ، بهره‌گیری و خشونت زندگی می‌کنند.»

این کمیته همچنان می افزاید که، در کنار جنگ، شیوع ویروس کرونا در افغانستان باعث شده تا حدود ۱۱ ملیون تن با کمبود مواد غذایی روبه‌رو شوند.

در گزارش این نهاد آمده است: «تیم‌های ما گواه افزایش خشونت علیه زنان و کودکان هستند و احتمالاً زنان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. این درگیری هولناک و در حال حاضر تأثیر اقتصادی این ویروس، تقریباً ۱۱ میلیون نفر را با ناامنی شدید غذایی روبرو کرده است که مطمئن نیستید که وعدۀ غذای بعدی آنها از کجا خواهد آمد.»

بر اساس این گزارش، حمله به تأسیسات بهداشتی و زیرساخت‌های غیرنظامی مانند حمله وحشتناک اخیر به یک زایشگاه در کابل ، با وجود آتش بس سه روزه اخیر و مذاکرات صلح بین ایالات متحده و دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد.

کمیته بین‌المللی نجات از سال ۱۹۸۸ در افغانستان کار می‌کند و به افراد آسیب پذیر کمک می‌کند. این کمیته با داشتن بیش از ۱۷۰۰ کارمند و داوطلب، هر ساله با برنامه‌های آموزش، محافظت، آب و فاضلاب، واکنش اضطراری و بازیابی اقتصادی به بیش از یک میلیون افغان می‌رسد.

روز دوشنبه وزارت صحت عامه کشور از ۵۴۵ مورد مثبت کرونا از میان ۱۱۶۸ نمونه آزمایش شده در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفته است که شمار مجموعی در کشور به ۱۵هزار و ۷۵۰ مورد رسیده است.

این وزارت همچنین از مرگ هشت تن و بهبود یافتن ۱۰۰ بیمار این ویروس در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است. 

شمار مجموعی تلفات این ویروس در کشور به ۲۶۵ تن رسیده است و همچنان شمار کل بهبودیافته گان به ۱۴۲۸ تن رسیده است. 

به گفتۀ این وزارت تاکنون این وزارت ۳۹هزار و ۶۲۸ نمونه را در سراسر کشور آزمایش کرده است.

هشدار کمیته بین‌المللی نجات از بروز فاجعه انسانی در افغانستان

در گزارش این نهاد آمده است رویدادهای مثبت ویروس کرونا تنها در یک ماه پسین، ۶۸۴ درصد در افغانستان افزایش یافته‌ است.

Thumbnail

کمیته بین‌المللی نجات یا آر آی سی روزدوشنبه با نشر گزارشی در پیوند به افزایش رویدادهای رویدادهای کوویدنزده، از خطر بروز فاجعه بشری در افغانستان خبر داده است.

این نهاد هشدار می دهد که اگر با توجه به گسترش ویروس کرونا ظرفیت آزمایش برای شناسایی بیماران کوویدنزده افزایش نیابد، این کشور به فاجعه انسانی رو به رو خواهد شد.

این کمیتۀ می‌گوید، افغانستان با فاجعۀ بشری روبه‌رو است زیرا شمار رویدادها بدون تشخیصِ ویروس کرونا رو به افزایش است.

این کمیته از جامعه جهانی خواسته است تا با افغانستان برای بهبود ظرفیت آزمایش خود، همکاری كند و پشتیبانی مستقیم از پاسخگویان خط مقدم را افزایش دهد.

این درحالی است که وزارت صحت عامۀ کشورگفته است، روزانه ظرفیت آزمایش دو هزار نمونه را دارد، اما به گفتۀ این وزارت، روزانه از ده تا بیست هزار نمونه یا سمپل برایش فرستاده می‌شود.

در گزارش کمیته بین‌المللی نجات آمده که به احتمال زیاد از ۸۰ تا ۹۰ درصد رویدادها، بدون تشخیص باقی می‌مانند.

بر اساس گزارش این کمیته، رویدادها کووید ۱۹ تنها در جریان ماه می ۶۸۴ درصد در افغانستان افزایش یافته و سایر موارد، بدون تشخیص باقی مانده‌اند.

مسوول این کمیته برای افغانستان گفت: «چهار دهه جنگ، سیستم مراقبت‌های بهداشتی را در افغانستان ویران کرده و بیش از پنج میلیون افغان به ویژه زنان و کودکان از ترس سوءاستفاده، بی‌توجهی، جنگ، بهره‌گیری و خشونت زندگی می‌کنند.»

این کمیته همچنان می افزاید که، در کنار جنگ، شیوع ویروس کرونا در افغانستان باعث شده تا حدود ۱۱ ملیون تن با کمبود مواد غذایی روبه‌رو شوند.

در گزارش این نهاد آمده است: «تیم‌های ما گواه افزایش خشونت علیه زنان و کودکان هستند و احتمالاً زنان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. این درگیری هولناک و در حال حاضر تأثیر اقتصادی این ویروس، تقریباً ۱۱ میلیون نفر را با ناامنی شدید غذایی روبرو کرده است که مطمئن نیستید که وعدۀ غذای بعدی آنها از کجا خواهد آمد.»

بر اساس این گزارش، حمله به تأسیسات بهداشتی و زیرساخت‌های غیرنظامی مانند حمله وحشتناک اخیر به یک زایشگاه در کابل ، با وجود آتش بس سه روزه اخیر و مذاکرات صلح بین ایالات متحده و دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد.

کمیته بین‌المللی نجات از سال ۱۹۸۸ در افغانستان کار می‌کند و به افراد آسیب پذیر کمک می‌کند. این کمیته با داشتن بیش از ۱۷۰۰ کارمند و داوطلب، هر ساله با برنامه‌های آموزش، محافظت، آب و فاضلاب، واکنش اضطراری و بازیابی اقتصادی به بیش از یک میلیون افغان می‌رسد.

روز دوشنبه وزارت صحت عامه کشور از ۵۴۵ مورد مثبت کرونا از میان ۱۱۶۸ نمونه آزمایش شده در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفته است که شمار مجموعی در کشور به ۱۵هزار و ۷۵۰ مورد رسیده است.

این وزارت همچنین از مرگ هشت تن و بهبود یافتن ۱۰۰ بیمار این ویروس در ۲۴ ساعت گذشته خبر داده است. 

شمار مجموعی تلفات این ویروس در کشور به ۲۶۵ تن رسیده است و همچنان شمار کل بهبودیافته گان به ۱۴۲۸ تن رسیده است. 

به گفتۀ این وزارت تاکنون این وزارت ۳۹هزار و ۶۲۸ نمونه را در سراسر کشور آزمایش کرده است.

هم‌رسانی کنید