Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت صحت: ۵۶ رویداد تازۀ ویروس کرونا در کشور ثبت شد

وزارت صحت کشور امروز (سه‌شنبه ۱۸ حمل) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۶ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور، ثبت شده‌است.

این رویدادها در ولایت‌های هرات (۲۷)، کابل (۱۲)، کندهار (۱۰)، بلخ (۵) و ننگرهار (۲)، ثبت شده‌است.

با این آمار تازه، شمار رویدادهای مثبت این ویروس در کشور به ۴۲۳ رسید.

از سوی هم، محمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۰ رویداد مشکوک در آزمایشگاۀ این ولایت آزمایش شدند که از این جمله ۲۷ رویداد مثبت ثبت شده است که ۲۱ مرد و ۶ زن استند. 

او افزود که با ثبت این رویدادها، مجموع کل رویدادهای مثبت در هرات به ۲۵۷ رسیده‌است.

این در حالی است که شمار قربانیان بیماری کووید نزده در جهان به بیش از ۷۴هزار تن رسیده‌است و یک میلیون و ۳۴۷هزارتن دیگر به این یروس آلوده شده‌اند.

این ویروس در بیش از دوصد کشور جهان شیوع پیدا کرده‌است.

بیش از ۲۸۴ هزار بیمار هم بهبود یافته‌اند.

در همین حال وحید عمر، مشاور رییس جمهور امروز سه شنبه (۱۹ حمل) که مسوولیت کمیته آگاهی‌دهی ویروس کرونا را به وزارت صحت عامه واگذار کرد می‌گوید که تاکنون پانزده میلیون دالر از سوی وزارت صحت عامه برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده است.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راه بردی دراین باره گفت: «پس از این مسوولیت را خود وزارت صحت عامه به دوش خواهد گرفت، ۷۷ میلیون افغانی برای ما اختصاص داده شده بود که ما از آن ۲۷ میلیون افغانی را مصرف نموده ایم که نزدیک به ۵۰ میلون افغانی دراین مورد صرفه‌جویی نموده ایم و آنرا مصرف نه کردیم و ما از وزارت مالیه خواهش خواهیم کرد که آنرا به وزارت صحت انتقال بدهند.»

اما برخی‌ها انتقاد می‌کنند که با وجود هزینه شدن پول‌های هنگفت کارهای بنیادی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام نشده اند.

وحید پیمان، خبرنگار گفت: «پولی و بودجه زیادی که برای کمیتۀ آگاهی‌دهی از ویروس کرونا اختصاص یافته بود درحالی هدر رفته است که داکتر ما در شفاخانه‌های هرات و کابل حتی به دلیل نبود ماسک و دست کش متاسفانه تهدید می‌شود و در یکی، دو مورد جان‌های خود را از دست داده اند.»

در همین حال، منابع به طلوع‌نیوز تایید می‌کنند که یکی از مقام‌های پولیس ترافیک کابل به بیماری کووید نزده مبتلا است، اما به علت خودداری از بستری شدن اعضای خانواده و چندین تن دیگر را به این بیماری مبتلا ساخته است.

وزارت صحت: ۵۶ رویداد تازۀ ویروس کرونا در کشور ثبت شد

تاکنون ۱۱ تن در نتیجۀ مبتلا شدن به بیماری کوویدنزده در کشور جان باخته‌اند و ۱۸ تن دیگر هم درمان شده‌اند.

Thumbnail

وزارت صحت کشور امروز (سه‌شنبه ۱۸ حمل) اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۵۶ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور، ثبت شده‌است.

این رویدادها در ولایت‌های هرات (۲۷)، کابل (۱۲)، کندهار (۱۰)، بلخ (۵) و ننگرهار (۲)، ثبت شده‌است.

با این آمار تازه، شمار رویدادهای مثبت این ویروس در کشور به ۴۲۳ رسید.

از سوی هم، محمدرفیق شیرزی، سخنگوی ریاست صحت عامه هرات می‌گوید که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۰ رویداد مشکوک در آزمایشگاۀ این ولایت آزمایش شدند که از این جمله ۲۷ رویداد مثبت ثبت شده است که ۲۱ مرد و ۶ زن استند. 

او افزود که با ثبت این رویدادها، مجموع کل رویدادهای مثبت در هرات به ۲۵۷ رسیده‌است.

این در حالی است که شمار قربانیان بیماری کووید نزده در جهان به بیش از ۷۴هزار تن رسیده‌است و یک میلیون و ۳۴۷هزارتن دیگر به این یروس آلوده شده‌اند.

این ویروس در بیش از دوصد کشور جهان شیوع پیدا کرده‌است.

بیش از ۲۸۴ هزار بیمار هم بهبود یافته‌اند.

در همین حال وحید عمر، مشاور رییس جمهور امروز سه شنبه (۱۹ حمل) که مسوولیت کمیته آگاهی‌دهی ویروس کرونا را به وزارت صحت عامه واگذار کرد می‌گوید که تاکنون پانزده میلیون دالر از سوی وزارت صحت عامه برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده است.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راه بردی دراین باره گفت: «پس از این مسوولیت را خود وزارت صحت عامه به دوش خواهد گرفت، ۷۷ میلیون افغانی برای ما اختصاص داده شده بود که ما از آن ۲۷ میلیون افغانی را مصرف نموده ایم که نزدیک به ۵۰ میلون افغانی دراین مورد صرفه‌جویی نموده ایم و آنرا مصرف نه کردیم و ما از وزارت مالیه خواهش خواهیم کرد که آنرا به وزارت صحت انتقال بدهند.»

اما برخی‌ها انتقاد می‌کنند که با وجود هزینه شدن پول‌های هنگفت کارهای بنیادی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام نشده اند.

وحید پیمان، خبرنگار گفت: «پولی و بودجه زیادی که برای کمیتۀ آگاهی‌دهی از ویروس کرونا اختصاص یافته بود درحالی هدر رفته است که داکتر ما در شفاخانه‌های هرات و کابل حتی به دلیل نبود ماسک و دست کش متاسفانه تهدید می‌شود و در یکی، دو مورد جان‌های خود را از دست داده اند.»

در همین حال، منابع به طلوع‌نیوز تایید می‌کنند که یکی از مقام‌های پولیس ترافیک کابل به بیماری کووید نزده مبتلا است، اما به علت خودداری از بستری شدن اعضای خانواده و چندین تن دیگر را به این بیماری مبتلا ساخته است.

هم‌رسانی کنید