Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت بهداشتی نود درصد بیماران کووید ۱۹ در هرات رو به بهبود است

ریاست صحت‌عامه ولایت هرات می‌گوید که وضعیت بهداشتی بیش از نود درصد از بیماران مبتلا به کوید نزده در این ولایت رو به بهبودی است.

به گفتۀ آنان، در هفته‌های پسین سیزده بیمار کوید نزده به‌شمول یک مرد هفتاد ساله در این ولایت درمان شده‌اند و به خانه‌های شان برگشته‌اند.

هرات با داشتن ۲۷۳ بیمار کووید نزده، بیشترین شمار بیماران کووید نزده را در افغانستان دارد. تاکنون چهار تن در نتیجۀ این بیماری در هرات جان باخته‌اند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی ریاست صحت عامه هرات گفت: «در حدود نود درصد وضعیت تمامی بیماران ما قناعت بخش‌ است. اهتمامات برای شان گرفته شده‌است هم در خانه و هم در شفاخانۀ حوزه‌یی هرات ... با این وضعیتی که هستند، انشاالله به‌زودترین فرصت شفایاب می‌شوند.»

شماری از پزشکان در شفاخانه کوید نوزده هرات می‌گویند کمتر از ده بیمار کوووید نزده که بیماری‌های جانبی نیز دارند نیاز به دستگاه تنفس دارند.

محمد ابراهیم بسیم، مسؤول بخش انتانی شفاخانه حوزه یی هرات بیان داشت: «یک تعداد زیادی صحت‌یاب شده‌اند. اما ما امکانات اجرای آزمایش تکراری را نداریم ورنه ممکن است بیشتر از ۵۰درصد این بیماران صحت‌یاب شده‌ باشند.»

تاکنون ۶۰۷ تن در افغانستان به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند. پس از هرات، کابل بیشتری شمار مبتلایان به بیماری کووید نزده را دارد.

وضعیت بهداشتی نود درصد بیماران کووید ۱۹ در هرات رو به بهبود است

هرات با داشتن ۲۷۳ بیمار کووید نزده، بیشترین شمار بیماران کووید نزده را در افغانستان دارد.

تصویر بندانگشتی

ریاست صحت‌عامه ولایت هرات می‌گوید که وضعیت بهداشتی بیش از نود درصد از بیماران مبتلا به کوید نزده در این ولایت رو به بهبودی است.

به گفتۀ آنان، در هفته‌های پسین سیزده بیمار کوید نزده به‌شمول یک مرد هفتاد ساله در این ولایت درمان شده‌اند و به خانه‌های شان برگشته‌اند.

هرات با داشتن ۲۷۳ بیمار کووید نزده، بیشترین شمار بیماران کووید نزده را در افغانستان دارد. تاکنون چهار تن در نتیجۀ این بیماری در هرات جان باخته‌اند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی ریاست صحت عامه هرات گفت: «در حدود نود درصد وضعیت تمامی بیماران ما قناعت بخش‌ است. اهتمامات برای شان گرفته شده‌است هم در خانه و هم در شفاخانۀ حوزه‌یی هرات ... با این وضعیتی که هستند، انشاالله به‌زودترین فرصت شفایاب می‌شوند.»

شماری از پزشکان در شفاخانه کوید نوزده هرات می‌گویند کمتر از ده بیمار کوووید نزده که بیماری‌های جانبی نیز دارند نیاز به دستگاه تنفس دارند.

محمد ابراهیم بسیم، مسؤول بخش انتانی شفاخانه حوزه یی هرات بیان داشت: «یک تعداد زیادی صحت‌یاب شده‌اند. اما ما امکانات اجرای آزمایش تکراری را نداریم ورنه ممکن است بیشتر از ۵۰درصد این بیماران صحت‌یاب شده‌ باشند.»

تاکنون ۶۰۷ تن در افغانستان به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند. پس از هرات، کابل بیشتری شمار مبتلایان به بیماری کووید نزده را دارد.

هم‌رسانی کنید