Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا؛ ساعت‌ کاری کارمندان حکومت کاهش یافت

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ساعت‌های کاری کارمندان خدمات ملکی و قراردادی را تغییر داد. 

بربنیاد راهکار این کمیسیون ساعت‌های کاری این کارمندان سه ساعت کاهش یافته‌است. 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌گوید این راهکار که از سوی کابینه تایید شده‌است، از امروز (یک‌شنبه، ۳حمل) قابل اجرا است. 

در این راهکار، آمده‌است که کارمندان در «رده‌های سنی ۵۸ تا ۶۵، کارکنان زن که باردار هستند و زنانی که اطفال‌شان شامل در کودکستان‌های دولتی است، به مدت یک ماه رخصت هستند و در صورتی که به فعالیت‌شان ضرورت می‌افتد، می‌توانند از خانه کار کنند.»

این درحالی است که امروز رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۳۴ افزایش یافتند. 

هم‌اکنون این ویروس در ۱۱ ولایت افغانستان شیوع کرده‌است.

ویروس کرونا؛ ساعت‌ کاری کارمندان حکومت کاهش یافت

این درحالی است که امروز رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۳۴ افزایش یافتند. 

Thumbnail

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ساعت‌های کاری کارمندان خدمات ملکی و قراردادی را تغییر داد. 

بربنیاد راهکار این کمیسیون ساعت‌های کاری این کارمندان سه ساعت کاهش یافته‌است. 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌گوید این راهکار که از سوی کابینه تایید شده‌است، از امروز (یک‌شنبه، ۳حمل) قابل اجرا است. 

در این راهکار، آمده‌است که کارمندان در «رده‌های سنی ۵۸ تا ۶۵، کارکنان زن که باردار هستند و زنانی که اطفال‌شان شامل در کودکستان‌های دولتی است، به مدت یک ماه رخصت هستند و در صورتی که به فعالیت‌شان ضرورت می‌افتد، می‌توانند از خانه کار کنند.»

این درحالی است که امروز رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۳۴ افزایش یافتند. 

هم‌اکنون این ویروس در ۱۱ ولایت افغانستان شیوع کرده‌است.

هم‌رسانی کنید