تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ویروس کرونا؛ پزشکان از مردم می‌خواهند در خانه‌ بمانند

در پی افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان و وضع محدودیت رفت‌وآمد در کابل، هرات و‌ چند شهر دیگر، پزشگان نیز از مردم می‌خواهند که در خانه‌های شان بمانند. 

این پزشکان می‌گویند که اگر مردم در خانه‌های شان بمانند و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند، جلو گسترش بیشتر ویروس کرونا گرفته خواهد شد. 

پزشکان تاکید دارند که این ویروس واکسین ندارد؛ اما قابل پیش‌گیری است. 

فریدالله عمری، یکی از این پزشکان گفت: «ویروس کرونا واکسین و درمان قطعی ندارد و یگانه راه حل وقایه وقرنطین است. این قرنطین در شهرهای کشورهای همچون ایالات متحده امریکا، در کشورهای اروپایی و نیز در خود چین عملی شد و نتیجه خوبی داشت.»

اسدالله عصمت که رییس شفاخانه انتانی است نیز می‌گوید که وقتی یک شهر به انزوا برده می‌شود باشنده‌گان آن شهر بی نیاز جدی نباید از خانه‌های شان بیرون شوند و در خانه‌های شان را نیز به‌روی رفت و آمد دیگران ببندند: «مردم در خانه بمانند. اگر عضوی از خانواده برای خریداری خوراکه و نیازمندی دیگر از خانه بیرون می‌شود باید یک نفر باشد و آن فرد نیز تلاش کند که از دست کش و ماسک کار بگیرد و زمانی که پس به خانه بر می‌گردد در کنار دور انداختن دست کش و ماسک خود باید کفش‌های خود را در یک جایی مناسبت بماند و ابتدا دست و روی خود را با آب و صابون بشوید و سپس وارد خانه شود و با خانواده یکجا شود؛ زیرا اگر یک نفر با ویروس آلوده شده باشد، ابتدا خانواده خود را با ویروس آلود می‌سازد و سپس جامعه را آلوده به ویروس می‌کند.»

در کابل دو روز می‌شود که محدودیت رفت‌وآمد وضع شده‌است. حکومت از مردم خواسته‌است که در خانه‌های شان بمانند و در موارد ضروری از خانه بیرون شوند. 

مکان‌های عمومی مثل ورزشگاه‌ها، سالن‌های عروسی، مرکزهای آموزشی و‌ حتا دکان‌ها در این دو‌ روز در مابل بسته استند. 

رفیق الله که مالک یک میدان ورزشی در کابل است، می‌گوید از دو روز بدینسو‌ کسی در این میدان برای ورزش نیامده‌است: «از زمانی که مردم از این ویروس اطلاع یافتند و به خصوص از دیروز که حکومت کابل را قرنطین اعلام کرده‌است کسی اینجا نامدند اما روزهای دیگر کم از کم شش یا هفت موتر نفر به این میدان بازی می‌آمدند.»

با این همه، امروز در بخش‌هایی از شهر دیده می‌شد که مردم توصیه‌های حکومت را نادیده گرفته‌اند و‌ به شهر آمده‌اند.

ویروس کرونا؛ پزشکان از مردم می‌خواهند در خانه‌ بمانند

در دوره انزوای خانگی در کنار استفاده از خوراکه‌های دارای ویتامین «سی»و «دی» نیز نهایت تلاش به گرفتن آفتاب و نیز خواب درست و منظم توصیه می‌شود.

Thumbnail

در پی افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان و وضع محدودیت رفت‌وآمد در کابل، هرات و‌ چند شهر دیگر، پزشگان نیز از مردم می‌خواهند که در خانه‌های شان بمانند. 

این پزشکان می‌گویند که اگر مردم در خانه‌های شان بمانند و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند، جلو گسترش بیشتر ویروس کرونا گرفته خواهد شد. 

پزشکان تاکید دارند که این ویروس واکسین ندارد؛ اما قابل پیش‌گیری است. 

فریدالله عمری، یکی از این پزشکان گفت: «ویروس کرونا واکسین و درمان قطعی ندارد و یگانه راه حل وقایه وقرنطین است. این قرنطین در شهرهای کشورهای همچون ایالات متحده امریکا، در کشورهای اروپایی و نیز در خود چین عملی شد و نتیجه خوبی داشت.»

اسدالله عصمت که رییس شفاخانه انتانی است نیز می‌گوید که وقتی یک شهر به انزوا برده می‌شود باشنده‌گان آن شهر بی نیاز جدی نباید از خانه‌های شان بیرون شوند و در خانه‌های شان را نیز به‌روی رفت و آمد دیگران ببندند: «مردم در خانه بمانند. اگر عضوی از خانواده برای خریداری خوراکه و نیازمندی دیگر از خانه بیرون می‌شود باید یک نفر باشد و آن فرد نیز تلاش کند که از دست کش و ماسک کار بگیرد و زمانی که پس به خانه بر می‌گردد در کنار دور انداختن دست کش و ماسک خود باید کفش‌های خود را در یک جایی مناسبت بماند و ابتدا دست و روی خود را با آب و صابون بشوید و سپس وارد خانه شود و با خانواده یکجا شود؛ زیرا اگر یک نفر با ویروس آلوده شده باشد، ابتدا خانواده خود را با ویروس آلود می‌سازد و سپس جامعه را آلوده به ویروس می‌کند.»

در کابل دو روز می‌شود که محدودیت رفت‌وآمد وضع شده‌است. حکومت از مردم خواسته‌است که در خانه‌های شان بمانند و در موارد ضروری از خانه بیرون شوند. 

مکان‌های عمومی مثل ورزشگاه‌ها، سالن‌های عروسی، مرکزهای آموزشی و‌ حتا دکان‌ها در این دو‌ روز در مابل بسته استند. 

رفیق الله که مالک یک میدان ورزشی در کابل است، می‌گوید از دو روز بدینسو‌ کسی در این میدان برای ورزش نیامده‌است: «از زمانی که مردم از این ویروس اطلاع یافتند و به خصوص از دیروز که حکومت کابل را قرنطین اعلام کرده‌است کسی اینجا نامدند اما روزهای دیگر کم از کم شش یا هفت موتر نفر به این میدان بازی می‌آمدند.»

با این همه، امروز در بخش‌هایی از شهر دیده می‌شد که مردم توصیه‌های حکومت را نادیده گرفته‌اند و‌ به شهر آمده‌اند.

هم‌رسانی کنید