Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیکار خانه به خانه بانوان در پروان در باره ویروس کرونا

شماری از بانوان در مرکز ولایت پروان، با پشتیبانی یک نهاد مدد رسان، خانه به خانه میروند و افزون بر رسانیدن کمک‌هایی به خانواده‌های نادار، به مردم در باره بیماری کووید نُزده و راه‌های مقابله با این ویروس، آگاهی لازم میدهند.

شگوفه صدیقی، رضاکار در ولایت پروان، در این مورد گفت:« ما آمدیم تا برای بعضی شان برسانیم که این مرض بسیار یک مرض خطرناک است و باید جدی گرفته شود.»

مریم معروف، مسوول نهاد خیریه در ولایت پروان گفت:« مردم خود را از نزدیک دیدیم که وضع اقتصادی خوب ندارند، مشکلات زیادی دارند، این ها را مان مواد خوراکی و بعضی مواد دیگر کمک میکنیم.»

شماری از باشنده‌گان پروان با استقبال از این حرکت، بر رسیده‌گی به خانواده‌های نیازمند در کشور، در اوضاع کنونی، تأکید می‌ورزند.

عبدالقدیر، بزرگ قوم در ولایت پروان گفت«همین را پیچکاری کنید دوا کنید، غم مردم مظلوم را بخورید، طفل اش در خانه میمیرد آرد نیست که بخورد. من نماینده استم حال پشت خانی من ده نفر زن به گریان آمده است که به لحاظ خدا چی رقم میشود.»

در همین حال، روز گذشته مقام‌ها در ولایت فاریاب نیز، در هنگام دیدار از بخش ویژه بیماران کووید نُزده در این ولایت، خواستار توجه بیشتر به پیکار با کرونا در این ولایت شدند.

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب در این باره گفت:« بیروبار و وضعیت که در فاریاب است و این نزدیک به ۲۰ هزار مهاجر که در خانه ها استند. ما روزهای بدی را فکر کنم در پیشرو داریم، ما باید همه با هم یکجایی مبارزه کنیم.»

نعیم مصمم، رییس صحت عامه فاریاب، گفت:« دو صد بستر را در این جا آمده داریم که تاحال تجهیزات طبی آن از کابل نامده است، صرف چپرکت و روجایی آمده شده است.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای افزایش آگاهی‌دهی در باره بیماری کووید نُزده به شهروندان کشور، از چندین گزینه کار می‌گیرد.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این مورد گفت:«بر علاوه که از علمای دین کار گرفتیم از ۳۰هزار رضاکاران که آنها در بطن جامعه استند در قریه جات و... کارکنان صحی جامعه داریم.»

در حال حاضر، بخشی از شهروندان افغانستان، بیشتر از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مسجدها در باره بیماری کووید نُزده و راه‌های مبارزه با ویروس کرونا، آگاهی می‌یابند.

با همه، بخش دیگری از شهروندان در این مورد این ویروس اطلاعات بسنده ندارند و همین باعث شده است که در باره آسیب‌پذیری این بخش، نگرانی‌هایی به‌میان آیند.

پیکار خانه به خانه بانوان در پروان در باره ویروس کرونا

بخشی از شهروندان افغانستان، بیشتر از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مسجدها در باره بیماری کووید نُزده آگاهی می‌یابند.

Thumbnail

شماری از بانوان در مرکز ولایت پروان، با پشتیبانی یک نهاد مدد رسان، خانه به خانه میروند و افزون بر رسانیدن کمک‌هایی به خانواده‌های نادار، به مردم در باره بیماری کووید نُزده و راه‌های مقابله با این ویروس، آگاهی لازم میدهند.

شگوفه صدیقی، رضاکار در ولایت پروان، در این مورد گفت:« ما آمدیم تا برای بعضی شان برسانیم که این مرض بسیار یک مرض خطرناک است و باید جدی گرفته شود.»

مریم معروف، مسوول نهاد خیریه در ولایت پروان گفت:« مردم خود را از نزدیک دیدیم که وضع اقتصادی خوب ندارند، مشکلات زیادی دارند، این ها را مان مواد خوراکی و بعضی مواد دیگر کمک میکنیم.»

شماری از باشنده‌گان پروان با استقبال از این حرکت، بر رسیده‌گی به خانواده‌های نیازمند در کشور، در اوضاع کنونی، تأکید می‌ورزند.

عبدالقدیر، بزرگ قوم در ولایت پروان گفت«همین را پیچکاری کنید دوا کنید، غم مردم مظلوم را بخورید، طفل اش در خانه میمیرد آرد نیست که بخورد. من نماینده استم حال پشت خانی من ده نفر زن به گریان آمده است که به لحاظ خدا چی رقم میشود.»

در همین حال، روز گذشته مقام‌ها در ولایت فاریاب نیز، در هنگام دیدار از بخش ویژه بیماران کووید نُزده در این ولایت، خواستار توجه بیشتر به پیکار با کرونا در این ولایت شدند.

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب در این باره گفت:« بیروبار و وضعیت که در فاریاب است و این نزدیک به ۲۰ هزار مهاجر که در خانه ها استند. ما روزهای بدی را فکر کنم در پیشرو داریم، ما باید همه با هم یکجایی مبارزه کنیم.»

نعیم مصمم، رییس صحت عامه فاریاب، گفت:« دو صد بستر را در این جا آمده داریم که تاحال تجهیزات طبی آن از کابل نامده است، صرف چپرکت و روجایی آمده شده است.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای افزایش آگاهی‌دهی در باره بیماری کووید نُزده به شهروندان کشور، از چندین گزینه کار می‌گیرد.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این مورد گفت:«بر علاوه که از علمای دین کار گرفتیم از ۳۰هزار رضاکاران که آنها در بطن جامعه استند در قریه جات و... کارکنان صحی جامعه داریم.»

در حال حاضر، بخشی از شهروندان افغانستان، بیشتر از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مسجدها در باره بیماری کووید نُزده و راه‌های مبارزه با ویروس کرونا، آگاهی می‌یابند.

با همه، بخش دیگری از شهروندان در این مورد این ویروس اطلاعات بسنده ندارند و همین باعث شده است که در باره آسیب‌پذیری این بخش، نگرانی‌هایی به‌میان آیند.

هم‌رسانی کنید