تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک‌های بهداشتی اتحادیۀ اروپا به نیروهای مرزی کشور

اتحادیۀ اروپا برای افزایش مبارزه با بیماری کووید نزده، نهادهای دولتی را در بخش‌های مرزی کشور با افزارهای بهداشتی مجهز ساخته‌است.

در روزهای اخیر بسته‌های کمکی به نهادهای مرزی کشور از سوی نهاد مرکز جهانی برای توسعۀ سیاست‌های مهاجرت به دولت سپرده شده‌اند.

پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها بخشی از تعهدات اتحادیه اروپا برای افغانستان در کار مبارزه با بیماری کوویدنزده استند.

مسؤول بخش مرزی نهاد جهانی برای توسعه سیاست مهاجرت به طلوع‌نیوز می‌گوید که سربازان و کارمندان دولتی که در مرزها استند در خط نخست برای مبارزه با این بیماری قرار دارند، از همین‌رو این کمک‌ها به این نیروها سپرده شدند.

انریکو رگالیه، مسؤول پروژۀ مدیریت مشترک سرحدی مرکز جهانی برای توسعه پالیسی مهاجرت دراین باره می‌گوید: "ین افزارها به پولیس مرزی و کارمندان در گمرک‌ها کمک می‌کند تا در برخورد با کسانی که به افغانستان میایند خودشان را مصوون نگه‌دارند و نیز در شناسایی کسانی که بیماری دارند کمک شان می‌کند."

در این بسته کمکی ماسک‌های عادی و اِن ۹۵، لباس ایمنی، شوینده دست و مواد ضد عفونی استند.

وزارت امور داخله نیز می‌گوید که این بسته کمکی را تسلیم شده‌است و برای پولیس مرزی به بخش‌های مرزی فرستاده خواهد شد.

این بسته‎‌ها وزارت‌‌های، امورداخله، دفاع ملی و وزارت مالیه سپرده شده‌اند.

بر بنیاد اولویت‌‎ها، قرار است بیشتر این افزارها به نیروهای مرزی در میدان‌های هوایی و بخش‌های مرزی در شرق و غرب کشور فرستاده خواهند شد.

کمک‌های بهداشتی اتحادیۀ اروپا به نیروهای مرزی کشور

در این بسته‌ها که به کمک اتحادیه اروپا تهیه شده‌است، افزارهای ایمنی و مواد ضد عفونی استند.

Thumbnail

اتحادیۀ اروپا برای افزایش مبارزه با بیماری کووید نزده، نهادهای دولتی را در بخش‌های مرزی کشور با افزارهای بهداشتی مجهز ساخته‌است.

در روزهای اخیر بسته‌های کمکی به نهادهای مرزی کشور از سوی نهاد مرکز جهانی برای توسعۀ سیاست‌های مهاجرت به دولت سپرده شده‌اند.

پییر مایدون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها بخشی از تعهدات اتحادیه اروپا برای افغانستان در کار مبارزه با بیماری کوویدنزده استند.

مسؤول بخش مرزی نهاد جهانی برای توسعه سیاست مهاجرت به طلوع‌نیوز می‌گوید که سربازان و کارمندان دولتی که در مرزها استند در خط نخست برای مبارزه با این بیماری قرار دارند، از همین‌رو این کمک‌ها به این نیروها سپرده شدند.

انریکو رگالیه، مسؤول پروژۀ مدیریت مشترک سرحدی مرکز جهانی برای توسعه پالیسی مهاجرت دراین باره می‌گوید: "ین افزارها به پولیس مرزی و کارمندان در گمرک‌ها کمک می‌کند تا در برخورد با کسانی که به افغانستان میایند خودشان را مصوون نگه‌دارند و نیز در شناسایی کسانی که بیماری دارند کمک شان می‌کند."

در این بسته کمکی ماسک‌های عادی و اِن ۹۵، لباس ایمنی، شوینده دست و مواد ضد عفونی استند.

وزارت امور داخله نیز می‌گوید که این بسته کمکی را تسلیم شده‌است و برای پولیس مرزی به بخش‌های مرزی فرستاده خواهد شد.

این بسته‎‌ها وزارت‌‌های، امورداخله، دفاع ملی و وزارت مالیه سپرده شده‌اند.

بر بنیاد اولویت‌‎ها، قرار است بیشتر این افزارها به نیروهای مرزی در میدان‌های هوایی و بخش‌های مرزی در شرق و غرب کشور فرستاده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید