تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کناره‌گیری دسته‌جمعی پزشکان شفاخانۀ کوویدنزده در هرات

علی‌رغم افزایش شمار بیماران کوویدنزده در کشور به ویژه در ولایت هرات که کانون شیوع ویروس کرونا در افغانستان است،۱۳پزشک در شفاخانه «کووید ۱» هرات به‌گونۀ دسته‌جمعی کناره‌گیری کرده‌اند.

در برگۀ کناره‌گیری این پزشکان، دلیل استعفاء افزایش ساعت کاری، نبود امکانات درمانی و پرداخت نشدن تنخواه‌های شان گفته شده‌است.

مسعود میرزایی، یکی از این پزشکان گفت: «اکثرأ از کمبود ادویه، کمبود آکسیجن و دیگر وسایلی که نیاز است برای مریضان، انتقاد داریم. به مریضان رسیده‌گی درست صورت نمی‌گیرد، سپس پایوازها داکتران را مخاطب قرار می‌هند که درست رسیده‌گی کرده نمی‌توانند. ما به مریضی که وضعیتش وخیم است رسیده‌گی کنیم یا مریضی که بهتر است؟»

هارون یوسفی، پزشک دیگر در شفاخانه کووید ۱ نیز افزود: «در این شرایطی که در اوج شیوع کرونا قرار داریم و تعداد مریضان از حد بستری ما بیشتر است، پرسونل کم است رسیده‌گی نمی‌شود.هر قدر مدت تماس ما با مریض بیشتر باشد، احتمال مصاب شدن داکتر به بیماری کوویدنزده بیشتر می‌شود.»

پیش از این نیز شماری از پزشکان در هرات بدلیل عدم پرداخت تنخواه‌های شان دست به اعتراض زده بودند.

هم‌‎اکنون بیش از صد بیمارکوویدنزده در شفاخانۀ «کووید ۱» هرات زیر درمان استند.

پزشکان در این شفاخانه می‌گویند که این مرکز بیشتر از این ظرفیت ندارد و کارمندان بهداشتی زیر فشار کاری قرار گرفته‌اند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی صحت‌عامه هرات افزود: «یک سلسله قواعد و مقرراتی برای افزایش کیفیت خدمات صحی و دسترسی بیشتر مریضان به خدمات صحی روی دست گرفته شده‌اند. ما پرسونل را متقاعد کردیم که دوباره به کار خود حاضر باشند تا در قسمت ارائه خدمات به مریضان کوتاهی صورت نگیرد.»

داوود هاشمی، معاون والی هرات که با پزشکان معترض دیدار کرده‌است، می‌گوید که به مشکلات رسیده‌گی خواهد شد و پزشکان دوباره به کار برخواهند گشت: «کمبود امکانات نداشتند، صرف یک موردی بود که می‌خواستند با افزایش زمان فشار کاری سرشان نیاید. هدایت دادیم به هر ترتیبی که داکتران می‌خواهند امکانات طبی و رهایشی در شفاخانه برای شان فراهم شود.»

کناره‌گیری دسته‌جمعی پزشکان شفاخانۀ کوویدنزده در هرات

پیش از این نیز شماری از پزشکان در هرات بدلیل عدم پرداخت تنخواه‌های شان دست به اعتراض زده بودند.

تصویر بندانگشتی

علی‌رغم افزایش شمار بیماران کوویدنزده در کشور به ویژه در ولایت هرات که کانون شیوع ویروس کرونا در افغانستان است،۱۳پزشک در شفاخانه «کووید ۱» هرات به‌گونۀ دسته‌جمعی کناره‌گیری کرده‌اند.

در برگۀ کناره‌گیری این پزشکان، دلیل استعفاء افزایش ساعت کاری، نبود امکانات درمانی و پرداخت نشدن تنخواه‌های شان گفته شده‌است.

مسعود میرزایی، یکی از این پزشکان گفت: «اکثرأ از کمبود ادویه، کمبود آکسیجن و دیگر وسایلی که نیاز است برای مریضان، انتقاد داریم. به مریضان رسیده‌گی درست صورت نمی‌گیرد، سپس پایوازها داکتران را مخاطب قرار می‌هند که درست رسیده‌گی کرده نمی‌توانند. ما به مریضی که وضعیتش وخیم است رسیده‌گی کنیم یا مریضی که بهتر است؟»

هارون یوسفی، پزشک دیگر در شفاخانه کووید ۱ نیز افزود: «در این شرایطی که در اوج شیوع کرونا قرار داریم و تعداد مریضان از حد بستری ما بیشتر است، پرسونل کم است رسیده‌گی نمی‌شود.هر قدر مدت تماس ما با مریض بیشتر باشد، احتمال مصاب شدن داکتر به بیماری کوویدنزده بیشتر می‌شود.»

پیش از این نیز شماری از پزشکان در هرات بدلیل عدم پرداخت تنخواه‌های شان دست به اعتراض زده بودند.

هم‌‎اکنون بیش از صد بیمارکوویدنزده در شفاخانۀ «کووید ۱» هرات زیر درمان استند.

پزشکان در این شفاخانه می‌گویند که این مرکز بیشتر از این ظرفیت ندارد و کارمندان بهداشتی زیر فشار کاری قرار گرفته‌اند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی صحت‌عامه هرات افزود: «یک سلسله قواعد و مقرراتی برای افزایش کیفیت خدمات صحی و دسترسی بیشتر مریضان به خدمات صحی روی دست گرفته شده‌اند. ما پرسونل را متقاعد کردیم که دوباره به کار خود حاضر باشند تا در قسمت ارائه خدمات به مریضان کوتاهی صورت نگیرد.»

داوود هاشمی، معاون والی هرات که با پزشکان معترض دیدار کرده‌است، می‌گوید که به مشکلات رسیده‌گی خواهد شد و پزشکان دوباره به کار برخواهند گشت: «کمبود امکانات نداشتند، صرف یک موردی بود که می‌خواستند با افزایش زمان فشار کاری سرشان نیاید. هدایت دادیم به هر ترتیبی که داکتران می‌خواهند امکانات طبی و رهایشی در شفاخانه برای شان فراهم شود.»

هم‌رسانی کنید