Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک روز با سفید پوشان؛ ماموریت دشوار پزشکان در هرات

سفید پوشان در شفاخانه بیماران کووید نزده در هرات برای انجام یک ماموریت دشوار آماده‌گی می‌گیرند. برای شان گزارش رسیده‌است که شماری از افراد مشکوک به ویروس کرونا که اعضای یک خانواده استند باید به شفاخانه انتقال داده شوند.

پدر این خانواده به‌علت بیماری کوویدنزده جان باخته‌است. اکنون پزشکان سفیدپوش باید از تمامی اعضای این خانواده آزمایش بگیرند تا شک و تردید‌ها در‌باره مبتلا شدن شان به این بیماری روشن گردد.

ابراهیم محمدی، مسوول هرات آمبولانس که این این ماموریت را نیز مدیریت می‌کند، گفت: «ما به موقعیتی آمدیم که روز قبل یک مریضی بود در این جا، او را انتقال دادیم به شفاخانه حوزوی کوویدنزده و متاسفانه که دیروز فوت کرد و حال آمدیم افراد واشخاصی که با او تماس داشتند ... می‌خواهیم آنان را به «شفاخانه کووید ۲» انتقال دهیم.»

کارمندان هرات آمبولانس در خط نخست پیکار با ویروس کرونا قرار دارند و این کار روزانه شان شده‌است. آنان نخستین کسانی استند که با افراد مشکوک به ویروس کرونا و بیماران کوویدنزده نزدیک می‌شوند.

ابراهیم محمدی افزود: «کسانی که بیماری کوویدنزده دارند درباره آنان برخی از شایعات باعث شده که ترس و وحشت را ایجاد کند و خود آنان نیز وحشت دارند و این یکی از چالش‌های سد راه ماست که ما به ساحه می‌رویم و مریضان همرای ماهمکاری نمی‌کنند.»

تمامی افراد مشکوک به ویروس کرونا در هرات در نخست به «شفاخانه کووید ۲» انتقال داده می‌شوند و تمام آزمایش‌های شان در اینجا انجام می‌شود. پس از این که آزمایش‌ها مشخص شد، بیماران کوویدنزده از این شفاخانه به شفاخانه شیدایی یا «کووید ۱» انتقال داده می‌شوند و در آنجا زیر درمان قرار می‌گیرند.

محمد شمول صادقی، مسوول شفاخانه «کووید ۲» گفت: «برای ما که مراجعه می‌کنند، معمولا مریضان مشکوک است و مریضان شدید هم است که از این‌جا آنان را به کووید یک انتقال می‌دهیم.»

معصومه حیدری، پزشک شفاخانه کووید۲ نیز افزود: «کسانی که به مرکز ما مراجعه می‌کنند ۴۰ فیصد آنان مثبت استند.»

هرات پس از کابل بیشترین مبتلایان کوویدنزده را دارد. در روزهای پسین با برداشته شدن محدودیت بر رفت و آمدها در شهر هرات شمار بیماران و افراد مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت افزایش یافته‌اند. این اوضاع کار سفید پوشان هرات آمبولانس را دشوارتر ساخته‌است.

یک روز با سفید پوشان؛ ماموریت دشوار پزشکان در هرات

کارمندان هرات آمبولانس در خط نخست پیکار با ویروس کرونا قرار دارند و این کار روزانه شان شده‌است.

تصویر بندانگشتی

سفید پوشان در شفاخانه بیماران کووید نزده در هرات برای انجام یک ماموریت دشوار آماده‌گی می‌گیرند. برای شان گزارش رسیده‌است که شماری از افراد مشکوک به ویروس کرونا که اعضای یک خانواده استند باید به شفاخانه انتقال داده شوند.

پدر این خانواده به‌علت بیماری کوویدنزده جان باخته‌است. اکنون پزشکان سفیدپوش باید از تمامی اعضای این خانواده آزمایش بگیرند تا شک و تردید‌ها در‌باره مبتلا شدن شان به این بیماری روشن گردد.

ابراهیم محمدی، مسوول هرات آمبولانس که این این ماموریت را نیز مدیریت می‌کند، گفت: «ما به موقعیتی آمدیم که روز قبل یک مریضی بود در این جا، او را انتقال دادیم به شفاخانه حوزوی کوویدنزده و متاسفانه که دیروز فوت کرد و حال آمدیم افراد واشخاصی که با او تماس داشتند ... می‌خواهیم آنان را به «شفاخانه کووید ۲» انتقال دهیم.»

کارمندان هرات آمبولانس در خط نخست پیکار با ویروس کرونا قرار دارند و این کار روزانه شان شده‌است. آنان نخستین کسانی استند که با افراد مشکوک به ویروس کرونا و بیماران کوویدنزده نزدیک می‌شوند.

ابراهیم محمدی افزود: «کسانی که بیماری کوویدنزده دارند درباره آنان برخی از شایعات باعث شده که ترس و وحشت را ایجاد کند و خود آنان نیز وحشت دارند و این یکی از چالش‌های سد راه ماست که ما به ساحه می‌رویم و مریضان همرای ماهمکاری نمی‌کنند.»

تمامی افراد مشکوک به ویروس کرونا در هرات در نخست به «شفاخانه کووید ۲» انتقال داده می‌شوند و تمام آزمایش‌های شان در اینجا انجام می‌شود. پس از این که آزمایش‌ها مشخص شد، بیماران کوویدنزده از این شفاخانه به شفاخانه شیدایی یا «کووید ۱» انتقال داده می‌شوند و در آنجا زیر درمان قرار می‌گیرند.

محمد شمول صادقی، مسوول شفاخانه «کووید ۲» گفت: «برای ما که مراجعه می‌کنند، معمولا مریضان مشکوک است و مریضان شدید هم است که از این‌جا آنان را به کووید یک انتقال می‌دهیم.»

معصومه حیدری، پزشک شفاخانه کووید۲ نیز افزود: «کسانی که به مرکز ما مراجعه می‌کنند ۴۰ فیصد آنان مثبت استند.»

هرات پس از کابل بیشترین مبتلایان کوویدنزده را دارد. در روزهای پسین با برداشته شدن محدودیت بر رفت و آمدها در شهر هرات شمار بیماران و افراد مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت افزایش یافته‌اند. این اوضاع کار سفید پوشان هرات آمبولانس را دشوارتر ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید