تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

۵۷۰ پزشک و کارمند بهداشتی هرات به بیماری کووید۱۹ مبتلا شده‌اند

مقام‌های بهداشتی در هرات می‌گویند که بیش از ۵۷۰ پزشک و کارمند بهداشتی در این ولایت به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند.

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‌یی هرات می‌گویند که مبتلا شدن پزشکان و کارمندان این شفاخانه، روند درمان بیماران کوویدنزده را دشوارتر ساخته‌است.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزه‌یی هرات گفت: «برخی از بخش‌های ما زیاد متأثر شده‌اند... ما سعی می‌کنیم با جایگزینی پرسونل و جابجایی پرسونل خدمات را ارایه کنیم.»

در همین حال، شماری از پزشکانی که به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند از بی پروایی برخی از شهروندان در برابر این ویروس انتقاد می‌کنند.

این پزشکان، از مردم می‌خواهند که برای حفظ زنده‌گی خود و دیگران، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

محمد ابراهیم محمدی، مسؤول هرات آمبولانس، از پزشکانی است که در شناسایی و انتقال بیماران کوویدنزده به شفاخانه نقش مهمی داشت، اما اکنون خودش نیز به این ویروس مبتلا شده‌است و در تجرید به‌سر می‌برد: «ویروس کرونا – چه بخواهیم و چه نخواهیم – به افغانستان آمده و اکنون ما در مرحلۀ و در عمل انجام شده قرار گرفته‌ایم؛ به شما عزیزان و به شما مردم التماس می‌کنم و خواهش می‌کنم که بی فکر نباشید و این موضوع را بسیار ساده فکر نکنید.»

مسؤولان ادارۀ مبارزه با ویروس کرونا در هرات می‌گویند که با مبتلا شدن پزشکان و کارمندان بهداشتی به بیماری کوویدنزده، شفاخانۀ حوزه‌یی و شفاخانه‌های کوویدنزده در این ولایت با کبود پزشک روبه‌رو شده‌اند.

زمری حصین، رییس ادارۀ مبارزه با ویروس کرونا در هرات گفت: «امروزه، کسانی که بیشتر می‌توانند به مردم خود رسیده‌گی کنند، کارمندان بهداشتی استند. درصورتی‌که این‌ها مریض می‌شوند و به قرنطین خانه‌گی می‌روند، روند تداوی بیماران و آگاهی دهی به مردم متآثر می‌شود.»

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات، بیش از دو هزار و دوصد رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده‌اند که از این میان ۶۳ تن جان باخته و ۳۱۶ تن بهبود یافته‌اند.

۵۷۰ پزشک و کارمند بهداشتی هرات به بیماری کووید۱۹ مبتلا شده‌اند

شماری از پزشکانی که به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند از بی پروایی برخی از شهروندان در برابر این ویروس انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های بهداشتی در هرات می‌گویند که بیش از ۵۷۰ پزشک و کارمند بهداشتی در این ولایت به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند.

مسؤولان شفاخانۀ حوزه‌یی هرات می‌گویند که مبتلا شدن پزشکان و کارمندان این شفاخانه، روند درمان بیماران کوویدنزده را دشوارتر ساخته‌است.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزه‌یی هرات گفت: «برخی از بخش‌های ما زیاد متأثر شده‌اند... ما سعی می‌کنیم با جایگزینی پرسونل و جابجایی پرسونل خدمات را ارایه کنیم.»

در همین حال، شماری از پزشکانی که به بیماری کوویدنزده مبتلا شده‌اند از بی پروایی برخی از شهروندان در برابر این ویروس انتقاد می‌کنند.

این پزشکان، از مردم می‌خواهند که برای حفظ زنده‌گی خود و دیگران، توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

محمد ابراهیم محمدی، مسؤول هرات آمبولانس، از پزشکانی است که در شناسایی و انتقال بیماران کوویدنزده به شفاخانه نقش مهمی داشت، اما اکنون خودش نیز به این ویروس مبتلا شده‌است و در تجرید به‌سر می‌برد: «ویروس کرونا – چه بخواهیم و چه نخواهیم – به افغانستان آمده و اکنون ما در مرحلۀ و در عمل انجام شده قرار گرفته‌ایم؛ به شما عزیزان و به شما مردم التماس می‌کنم و خواهش می‌کنم که بی فکر نباشید و این موضوع را بسیار ساده فکر نکنید.»

مسؤولان ادارۀ مبارزه با ویروس کرونا در هرات می‌گویند که با مبتلا شدن پزشکان و کارمندان بهداشتی به بیماری کوویدنزده، شفاخانۀ حوزه‌یی و شفاخانه‌های کوویدنزده در این ولایت با کبود پزشک روبه‌رو شده‌اند.

زمری حصین، رییس ادارۀ مبارزه با ویروس کرونا در هرات گفت: «امروزه، کسانی که بیشتر می‌توانند به مردم خود رسیده‌گی کنند، کارمندان بهداشتی استند. درصورتی‌که این‌ها مریض می‌شوند و به قرنطین خانه‌گی می‌روند، روند تداوی بیماران و آگاهی دهی به مردم متآثر می‌شود.»

بربنیاد آمارهای ریاست صحت عامه هرات، بیش از دو هزار و دوصد رویداد مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده‌اند که از این میان ۶۳ تن جان باخته و ۳۱۶ تن بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید