تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: انتخابات پارلمانی پاکستان

نتیجه نخستین انتخابات پارلمانی پاکستان نشان می دهند که تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده است. 

نتیجه شمارش چهل و هفت درصدی آرای انتخابات پارلمانی نشان می دهند که تحریک انصاف یک صد و شانزده کرسی پارلمان را از آن خود کرده است. 

در همین حال کمسیون انتخابات پاکستان، توقف شمارش را از بهر انجام تقلب ها رد می کند و می گوید که توقف شمارش آرا از بهر مشکلات فنی ایجاد شده بود.

 در این برنامه، گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

شبیر احمدی، خبرنگار طلوع نیوز از اسلام آباد
جهان گیر مسعود، معاون شورای سرتاسر قبایل

جهان نما

جهان نما: انتخابات پارلمانی پاکستان

نتیجه نخستین انتخابات پارلمانی پاکستان نشان می دهند که تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان بیشترین کرسی های پارلمان را به دست آورده است. 

نتیجه شمارش چهل و هفت درصدی آرای انتخابات پارلمانی نشان می دهند که تحریک انصاف یک صد و شانزده کرسی پارلمان را از آن خود کرده است. 

در همین حال کمسیون انتخابات پاکستان، توقف شمارش را از بهر انجام تقلب ها رد می کند و می گوید که توقف شمارش آرا از بهر مشکلات فنی ایجاد شده بود.

 در این برنامه، گرداننده صدف امیری این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

شبیر احمدی، خبرنگار طلوع نیوز از اسلام آباد
جهان گیر مسعود، معاون شورای سرتاسر قبایل

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews