Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: سفر نخست وزیر هند به کشمیر

نرندرا مودی، نخست وزیر هند می گوید که به هراس افگنی در کشمیر پایان خواهد داد. 

او در سفر به ایالت جمو و کشمیر، سنگ تهداب چندین پروژه توسعه یی را به شمول یک نهاد آموزشی طبی گذاشت. 

مودی در حالی به کشمیر سفر می کند که احزاب جدایی طلب در کشمیر هند، در اعتراض در برابر سفر او به کشمیر، خواهان اعتصاب عمومی شده اند. 

پس از این درخواست، بسیاری از بازارها و مکان های عمومی در کشمیر بسته شدند و مردم در خانه های شان مانده اند.  

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با شریف حنفی، آگاه روابط بین الملل بحث کرده است. 

جهان نما

جهان نما: سفر نخست وزیر هند به کشمیر

نرندرا مودی، نخست وزیر هند می گوید که به هراس افگنی در کشمیر پایان خواهد داد. 

او در سفر به ایالت جمو و کشمیر، سنگ تهداب چندین پروژه توسعه یی را به شمول یک نهاد آموزشی طبی گذاشت. 

مودی در حالی به کشمیر سفر می کند که احزاب جدایی طلب در کشمیر هند، در اعتراض در برابر سفر او به کشمیر، خواهان اعتصاب عمومی شده اند. 

پس از این درخواست، بسیاری از بازارها و مکان های عمومی در کشمیر بسته شدند و مردم در خانه های شان مانده اند.  

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با شریف حنفی، آگاه روابط بین الملل بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews