Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: کاهش ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر

ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر بار دیگر کاهش یافت. 

در ماه‌های اخیر، این چندمین باری است که ارزش روپیه پاکستان در برابر دالر کاهش می‌یابد. 

این درحالی است که به گفته آگاهان مسایل اقتصادی، پاکستان در وضع اقتصادی بدی به سر می‌برد و از صندوق جهانی پول، خواهان یک بسته کمکی هشت میلیارد دالری شده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رومل اتل، آگاه اقتصادی بحث کرده است. 

جهان نما

جهان نما: کاهش ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر

ارزش روپیه پاکستانی در برابر دالر بار دیگر کاهش یافت. 

در ماه‌های اخیر، این چندمین باری است که ارزش روپیه پاکستان در برابر دالر کاهش می‌یابد. 

این درحالی است که به گفته آگاهان مسایل اقتصادی، پاکستان در وضع اقتصادی بدی به سر می‌برد و از صندوق جهانی پول، خواهان یک بسته کمکی هشت میلیارد دالری شده است.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رومل اتل، آگاه اقتصادی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews