Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
جهان نما

جهان نما: کاهش محدودیت‌ها در بریتانیا

با کاهش محدودیت های قرنتین دربریتانیا، فعالیت رستورانت ها، سالون های آرایشی، سینماها ، بارها وکلپ های شبانه آهسته آهسته ازسرگرفته میشود.

دیشب بسیاری سالون های اصلاح موی و سینما ها درلندن گواه حضور پر رنگ مردم بودند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالله نظامی، خبرنگار بی بی سی از لندن، بحث کرده است.

جهان نما

جهان نما: کاهش محدودیت‌ها در بریتانیا

با کاهش محدودیت های قرنتین دربریتانیا، فعالیت رستورانت ها، سالون های آرایشی، سینماها ، بارها وکلپ های شبانه آهسته آهسته ازسرگرفته میشود.

دیشب بسیاری سالون های اصلاح موی و سینما ها درلندن گواه حضور پر رنگ مردم بودند.

در این برنامه گرداننده زرمینه محمدی این موضوع را با عبدالله نظامی، خبرنگار بی بی سی از لندن، بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews