Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
کنکاش

جهان نما: رییس جمهور ازبیکستان درگذشت

پیکر اسلام کریمف، رییس جمهور ازبیکستان در زادگاهش، سمرقند به خاک سپرده شد.

او برای بیش از بیست و پنج سال، رییس جمهور ازبیکستان بود.

به نظر می رسد که تا کنون، جانشین اسلام کریمف مشخص نشده است، آن چه که نگرانی هایی را در باره آینده این کشور به بار آورده است.

بررسی درگذشت اسلام کریمف، جایگاه و کارنامه او و همچنین مسأله جانشینی وی، در برنامه ویژه جهان نما در این مورد.

مهمانان:

عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر روابط بین الملل
فدامحمد نظری، آگاه مسائل روسیه و کشورهای آسیای مرکزی
سید اکرام طاهری، آگاه روابط بین الملل- روی خط اسکایپ از هالند

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

کنکاش

جهان نما: رییس جمهور ازبیکستان درگذشت

پیکر اسلام کریمف، رییس جمهور ازبیکستان در زادگاهش، سمرقند به خاک سپرده شد.

او برای بیش از بیست و پنج سال، رییس جمهور ازبیکستان بود.

به نظر می رسد که تا کنون، جانشین اسلام کریمف مشخص نشده است، آن چه که نگرانی هایی را در باره آینده این کشور به بار آورده است.

بررسی درگذشت اسلام کریمف، جایگاه و کارنامه او و همچنین مسأله جانشینی وی، در برنامه ویژه جهان نما در این مورد.

مهمانان:

عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر روابط بین الملل
فدامحمد نظری، آگاه مسائل روسیه و کشورهای آسیای مرکزی
سید اکرام طاهری، آگاه روابط بین الملل- روی خط اسکایپ از هالند

برای تماشای کامل برنامه، به این جا سربزنید:

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews