تازه‌ترین خبرها
محور

محور: گفت‌وگو با عبدالروف انعامی در پیوند به بودجه ۱۴۰۰

نشست روز دوشنبه کمیسیون مالی وبودجه مجلس به علت جنجال های اعضای مجلس با نماینده گان وزارت مالیه روی نزده  اختلاف درمسوده سوم بودجه ونیز ادامه کار سرپرستان رد شده درنهاد های دولتی بی نتیجه پایان یافت.

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با عبدالروف انعامی، عضو مجلس نماینده گان بحث کرده است. 
 

محور

محور: گفت‌وگو با عبدالروف انعامی در پیوند به بودجه ۱۴۰۰

نشست روز دوشنبه کمیسیون مالی وبودجه مجلس به علت جنجال های اعضای مجلس با نماینده گان وزارت مالیه روی نزده  اختلاف درمسوده سوم بودجه ونیز ادامه کار سرپرستان رد شده درنهاد های دولتی بی نتیجه پایان یافت.

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با عبدالروف انعامی، عضو مجلس نماینده گان بحث کرده است. 
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews