تازه‌ترین خبرها
محور

محور: آیا نشست ترکیه سرنوشت ساز است؟

دو عضو شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گویند که قرار است فردا شنبه، وزارت دولت در امور صلح، دیدگاه‌های جمع شده را دربارۀ پیش‌نویس طرح صلح امریکا، به کمیتۀ پانزده نفری شورای عالی مصالحۀ ملی بسپارد.

عطاالرحمان سلیم، یک عضو شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که کمیتۀ بررسی کنندۀ پیش‌نویس طرح صلح امریکا که متشکل از پانزده عضو رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی است، از سوی محمد یونس قانونی، معاون پیشین رییس‌جمهور، رهبری می‌شود.

در این برنامه، گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

دکتر شمس الحق آرین‌فر، عضو جمعیت اسلامی افغانستان

حکیم ناظم، کارشناس مسایل سیاسی 

محور

محور: آیا نشست ترکیه سرنوشت ساز است؟

دو عضو شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گویند که قرار است فردا شنبه، وزارت دولت در امور صلح، دیدگاه‌های جمع شده را دربارۀ پیش‌نویس طرح صلح امریکا، به کمیتۀ پانزده نفری شورای عالی مصالحۀ ملی بسپارد.

عطاالرحمان سلیم، یک عضو شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که کمیتۀ بررسی کنندۀ پیش‌نویس طرح صلح امریکا که متشکل از پانزده عضو رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی است، از سوی محمد یونس قانونی، معاون پیشین رییس‌جمهور، رهبری می‌شود.

در این برنامه، گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

دکتر شمس الحق آرین‌فر، عضو جمعیت اسلامی افغانستان

حکیم ناظم، کارشناس مسایل سیاسی 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews