تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بحث روی طرح رییس جمهور غنی برای صلح

منابعی در ارگ ریاست‌جمهوری به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که قرار است رییس‌جمهور غنی در روزهای نخست هفته آینده طرحی را که برای صلح آماده کرده‌است، همگانی بسازد.

به‌گفتۀ این منابع، این طرح سه بخش دارد و جزییات آن را رییس‌جمهور در چند روز گذشته در دیدارش با سفیران و نماینده‌گان کشورها و نهادهای جهانی درمیان گذاشته‌است.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

فریده مومند، عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی

جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده گان

محور

محور: بحث روی طرح رییس جمهور غنی برای صلح

منابعی در ارگ ریاست‌جمهوری به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که قرار است رییس‌جمهور غنی در روزهای نخست هفته آینده طرحی را که برای صلح آماده کرده‌است، همگانی بسازد.

به‌گفتۀ این منابع، این طرح سه بخش دارد و جزییات آن را رییس‌جمهور در چند روز گذشته در دیدارش با سفیران و نماینده‌گان کشورها و نهادهای جهانی درمیان گذاشته‌است.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

فریده مومند، عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی

جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده گان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews