تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نهایی نبودن تصمیم طالبان برای اشتراک در نشست ترکیه

طالبان می‌گویند که چه‌‎گونه‌گی شرکت در نشست ترکیه و آجندای آن که از سوی امریکا به این گروه سپرده شده‌است، زیر بررسی‌های رهبری این گروه قرار دارد.

محمدنعیم، سخنگوی طالبان به طلوع‌نیوز می‌گوید که رهبری این گروه تا اکنون دربارۀ آجندا و ترکیب هیئت طالبان در نشست ترکیه فیصله نهایی نکرده‌است و انتظار می‌رود که در آیندۀ نزدیک موضع رهبری این گروه در این باره، روشن شود.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس جمهور

صادقی زاده نیلی، عضو پیشین مجلس نماینده گان

حفیظ الرحمان نقی، عضو شورای رهبری حزب اسلامی

محور

محور: نهایی نبودن تصمیم طالبان برای اشتراک در نشست ترکیه

طالبان می‌گویند که چه‌‎گونه‌گی شرکت در نشست ترکیه و آجندای آن که از سوی امریکا به این گروه سپرده شده‌است، زیر بررسی‌های رهبری این گروه قرار دارد.

محمدنعیم، سخنگوی طالبان به طلوع‌نیوز می‌گوید که رهبری این گروه تا اکنون دربارۀ آجندا و ترکیب هیئت طالبان در نشست ترکیه فیصله نهایی نکرده‌است و انتظار می‌رود که در آیندۀ نزدیک موضع رهبری این گروه در این باره، روشن شود.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس جمهور

صادقی زاده نیلی، عضو پیشین مجلس نماینده گان

حفیظ الرحمان نقی، عضو شورای رهبری حزب اسلامی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews