تازه‌ترین خبرها
محور

محور: پیامدهای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

وزیر خارجه امریکا هشدار می دهد که اگر طالبان روند سیاسی را نپذیرند، تلاش آنها برای گرفتن افغانستان از راه زور، پذیرفتنی نخواهد بود.

انتونی بلینکن تاکید می ورزد که اگر طالبان می خواهند خواست های شان مانند بیرون شدن نام های رهبران شان از فهرست سازمان های هراس افگن برآورده شوند، نباید به جنگ داخلی رو بیاورند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    محمد داوود عابدی، آگاه مسایل سیاسی

•    عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده گان

•    ضیا رفعت، استاد دانشگاه

محور

محور: پیامدهای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

وزیر خارجه امریکا هشدار می دهد که اگر طالبان روند سیاسی را نپذیرند، تلاش آنها برای گرفتن افغانستان از راه زور، پذیرفتنی نخواهد بود.

انتونی بلینکن تاکید می ورزد که اگر طالبان می خواهند خواست های شان مانند بیرون شدن نام های رهبران شان از فهرست سازمان های هراس افگن برآورده شوند، نباید به جنگ داخلی رو بیاورند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    محمد داوود عابدی، آگاه مسایل سیاسی

•    عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده گان

•    ضیا رفعت، استاد دانشگاه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews