تازه‌ترین خبرها
محور

محور: چرا شورای عالی دولت شکل نمی‌گیرد؟

پس از روزها رأی‌زنی دربارۀ چگونگی ترکیب شورای عالی دولت، سرانجام حکومت یک فهرستی را تهیه کرده‌است که در آن نام‌های هژده تن به‌عنوان اعضای شورای عالی دولت دیده می‌شود.

گرداننده، کریم امینی
مهمانان برنامه:

اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی
همایون جریر،عضو رهبری حزب اسلامی
اکرم خپلواک، مشاور رییس جمهور غنی
 

محور

محور: چرا شورای عالی دولت شکل نمی‌گیرد؟

پس از روزها رأی‌زنی دربارۀ چگونگی ترکیب شورای عالی دولت، سرانجام حکومت یک فهرستی را تهیه کرده‌است که در آن نام‌های هژده تن به‌عنوان اعضای شورای عالی دولت دیده می‌شود.

گرداننده، کریم امینی
مهمانان برنامه:

اسدالله سعادتی، معاون سیاسی شورای عالی مصالحه ملی
همایون جریر،عضو رهبری حزب اسلامی
اکرم خپلواک، مشاور رییس جمهور غنی
 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews