تازه‌ترین خبرها
محور

محور: امنیت شهر کابل

مینا خیری گوینده خبر تلویزیون آریانا نیوز با مادر و خواهرش سه تن از بیست کشته و زخمی انفجارهای روز پنج شنبه در شهر کابل است.
آنان با موتر تونس شهری از بازار به سوی خانه می رفتند که موتر حامل شان آماج انفجار ماین قرار گرفت. 
دو انفجار بر موترهای شهری به روز پنجشنبه حال و هوای غرب کابل را بار دیگر برهم زد.
در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 
سید میثم کاظمی، آگاه سیاسی
رقیه ناییل، عضو مجلس نماینده گان
لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس‌جمهور
محب الله زهیر، آگاه نظامی

 

محور

محور: امنیت شهر کابل

مینا خیری گوینده خبر تلویزیون آریانا نیوز با مادر و خواهرش سه تن از بیست کشته و زخمی انفجارهای روز پنج شنبه در شهر کابل است.
آنان با موتر تونس شهری از بازار به سوی خانه می رفتند که موتر حامل شان آماج انفجار ماین قرار گرفت. 
دو انفجار بر موترهای شهری به روز پنجشنبه حال و هوای غرب کابل را بار دیگر برهم زد.
در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است: 
سید میثم کاظمی، آگاه سیاسی
رقیه ناییل، عضو مجلس نماینده گان
لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس‌جمهور
محب الله زهیر، آگاه نظامی

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews