تازه‌ترین خبرها
محور

محور: افتادن بخش‌هایی از چند ولسوالی به دست طالبان

اوج گیری درگیری ها در کشور و افتیدن مرکز های ولسوالی های  جغتو و آب بند در غزنی و مرکز ولسوالی دولت آباد در فاریاب به دست طالبان، انتقاد هایی را مبنی بر مدیریت ضعیف جنگ از سوی حکومت، در مجلس نماینده‌گان سبب شده است.

 

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غزنی

فاطمه کوهستانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غور

فوزیه رووفی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت فاریاب

جنرال سید محمد سادات، نظامی پیشین

محور

محور: افتادن بخش‌هایی از چند ولسوالی به دست طالبان

اوج گیری درگیری ها در کشور و افتیدن مرکز های ولسوالی های  جغتو و آب بند در غزنی و مرکز ولسوالی دولت آباد در فاریاب به دست طالبان، انتقاد هایی را مبنی بر مدیریت ضعیف جنگ از سوی حکومت، در مجلس نماینده‌گان سبب شده است.

 

در این برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غزنی

فاطمه کوهستانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غور

فوزیه رووفی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت فاریاب

جنرال سید محمد سادات، نظامی پیشین

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews