تازه‌ترین خبرها
محور

محور: اجماع ملی چیست؟

اجماع ملی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟

گرداننده : یاسر ابرار

مهمانان برنامه :

دکتور عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان و استاد دانشگاه
دکتور مسعود ترشتوال، رییس موسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان
خلیل رومان، نویسنده و پژوهشگر

محور

محور: اجماع ملی چیست؟

اجماع ملی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟

گرداننده : یاسر ابرار

مهمانان برنامه :

دکتور عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان و استاد دانشگاه
دکتور مسعود ترشتوال، رییس موسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان
خلیل رومان، نویسنده و پژوهشگر

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews