Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور: بحث درباره تربیون خالی افغانستان در نشست سازمان ملل متحد

غلام اسحاق زی، نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل، که قرار بود در نشست مجمع عمومی این سازمان صحبت کند،

از صحبت در این نشست انصراف داد. با انصراف وی، امسال از افغانستان کسی در نشست سازمان ملل صحبت نکرده است.

در این برنامه گرداننده، بهرام امان روی این موضوع با این مهمانان بحث کرده است:

- سید محمد باقر کاظمی، استاد دانشگاه

- عزیز احمد بارز، ریس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی

محور

محور: بحث درباره تربیون خالی افغانستان در نشست سازمان ملل متحد

غلام اسحاق زی، نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل، که قرار بود در نشست مجمع عمومی این سازمان صحبت کند،

از صحبت در این نشست انصراف داد. با انصراف وی، امسال از افغانستان کسی در نشست سازمان ملل صحبت نکرده است.

در این برنامه گرداننده، بهرام امان روی این موضوع با این مهمانان بحث کرده است:

- سید محمد باقر کاظمی، استاد دانشگاه

- عزیز احمد بارز، ریس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews