تازه‌ترین خبرها
محور

محور: گزارش بانک جهانی؛ افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی

بانک جهانی با نشر گزارش تازه از اوضاع اقتصادی جنوب آسیا، آفغانستان را در بدترین وضیعت اقتصادی رده بندی کرده است.

دراین گزارش رُشد اقتصادی افغانستان هنوز زیر صفر است وتوقف کمک های جهانی پس سقوط حکومت پیشین درکنار رکود خدمات عامه، بازرگانی  وپروژه های توسعه یی را سخت زیامند ساخته است.

درین برنامه، روی همین با موضوع با مهامانان بحث شده است:

نصیر رشتیا آگاه اقتصادی

سید مسعود استاد دانشگاه

محور

محور: گزارش بانک جهانی؛ افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی

بانک جهانی با نشر گزارش تازه از اوضاع اقتصادی جنوب آسیا، آفغانستان را در بدترین وضیعت اقتصادی رده بندی کرده است.

دراین گزارش رُشد اقتصادی افغانستان هنوز زیر صفر است وتوقف کمک های جهانی پس سقوط حکومت پیشین درکنار رکود خدمات عامه، بازرگانی  وپروژه های توسعه یی را سخت زیامند ساخته است.

درین برنامه، روی همین با موضوع با مهامانان بحث شده است:

نصیر رشتیا آگاه اقتصادی

سید مسعود استاد دانشگاه

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews