تازه‌ترین خبرها
محور

محور - بررسی کارنامه صد روز نخست امارت اسلامی

 

 از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی، صد روز می‌گذرد و در این مدت افغانستان شاهد تحولات و تغییرات زیادی بوده است.

در این برنامه، گرداننده صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

- انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی

- عبدالشکور دادرس، آگاه امور سیاسی

- لطیف پدرام، رهبر کنگره ملی مردم افغانستان

محور

محور - بررسی کارنامه صد روز نخست امارت اسلامی

 

 از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی، صد روز می‌گذرد و در این مدت افغانستان شاهد تحولات و تغییرات زیادی بوده است.

در این برنامه، گرداننده صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

- انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی

- عبدالشکور دادرس، آگاه امور سیاسی

- لطیف پدرام، رهبر کنگره ملی مردم افغانستان

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews