Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور -بحث در باره نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق زنان در افغانستان

سازمان ملل متحد امروز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان می‌گوید که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است.

در این برنامه بهرام امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

- مونسه مبارز، فعال حقوق زن

- ثریا پیکان، فعال حقوق زن

محور

محور -بحث در باره نگرانی سازمان ملل از نقض حقوق زنان در افغانستان

سازمان ملل متحد امروز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان می‌گوید که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته است.

در این برنامه بهرام امان این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

- مونسه مبارز، فعال حقوق زن

- ثریا پیکان، فعال حقوق زن

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews