Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور - واکنش دانش‌جویان به طرح جداسازی روزهای درسی در دانشگاه‌ها

طرح تازه جداسازی روز های درسی دانش‌جویان پسر و دختر در دانشگاه کابل و پولی‌ تخنیک با واکنش‌های دانش‌جویان و کاربران رسانه‌های اجتماعی رو به رو شده است. برخی از دانشجویان دانشگاه کابل با اعتراض از عملی شدن این طرح می‌گویند، این تصمیم افزون به زیاد شدن کردیت‌های درسی، آنان را با چالش، روبرو ساخته است و در روند درسی نیز سکتگی به میان آورده است.

در این برنامه بهرام این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • داکتر نظیف شهرانی، استاد دانشگاه
  • حسن رسولی، دانشجو
محور

محور - واکنش دانش‌جویان به طرح جداسازی روزهای درسی در دانشگاه‌ها

طرح تازه جداسازی روز های درسی دانش‌جویان پسر و دختر در دانشگاه کابل و پولی‌ تخنیک با واکنش‌های دانش‌جویان و کاربران رسانه‌های اجتماعی رو به رو شده است. برخی از دانشجویان دانشگاه کابل با اعتراض از عملی شدن این طرح می‌گویند، این تصمیم افزون به زیاد شدن کردیت‌های درسی، آنان را با چالش، روبرو ساخته است و در روند درسی نیز سکتگی به میان آورده است.

در این برنامه بهرام این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • داکتر نظیف شهرانی، استاد دانشگاه
  • حسن رسولی، دانشجو

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews