Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور - بحث روی کمک ۸۰۰ صد میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی برای کمک به نیازمندان در افغانستان نزدیک به هشت صد میلیون دالر را اختصاص داده اند.

در این برنامه نثار نبیل این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی
  • سیر قریشی، آگاه اقتصادی
محور

محور - بحث روی کمک ۸۰۰ صد میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

صندوق بازسازی افغانستان و بانک جهانی برای کمک به نیازمندان در افغانستان نزدیک به هشت صد میلیون دالر را اختصاص داده اند.

در این برنامه نثار نبیل این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • آذرخش حافظی، آگاه اقتصادی
  • سیر قریشی، آگاه اقتصادی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews