Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور- بحث درباره افزایش بهای نفت در کابل

هم‌زمان با افزایشِ بهایِ نفت در پایتخت، کرایه‌ی موترهایِ لینی نیز در برخی از بخش‌های شهر کابل، افزایش یافته است.

در همین حال، برخی از رانندگان، علتِ بلند رفتنِ کرایه‌ی موترها را، افزایش بهایِ نفت در روزهایِ پسین می‌دانند.

نثار نبیل در محور با این مهمانان در مورد بحث کرده است:

  • یونس مهمند، سرپرست اتاق های تجارت و سرمایه گذاری
  • خیبر خویشکی، آگاه اقتصادی
محور

محور- بحث درباره افزایش بهای نفت در کابل

هم‌زمان با افزایشِ بهایِ نفت در پایتخت، کرایه‌ی موترهایِ لینی نیز در برخی از بخش‌های شهر کابل، افزایش یافته است.

در همین حال، برخی از رانندگان، علتِ بلند رفتنِ کرایه‌ی موترها را، افزایش بهایِ نفت در روزهایِ پسین می‌دانند.

نثار نبیل در محور با این مهمانان در مورد بحث کرده است:

  • یونس مهمند، سرپرست اتاق های تجارت و سرمایه گذاری
  • خیبر خویشکی، آگاه اقتصادی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews