Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور - بحث روی پیکار برای بازگشایی مکتب‌های دختران

 

کاربران شبکه‌های اجتماعی از چند هفته بدینسو پیکاری را برای بازگشایی مکتب‌های دختران راه‌اندازی کرده اند. این کاربران از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌های دختران را باز نماید و از پیامدهای بسته ماندن مکتب‌ها هشدار می‌دهند.

نثار نبیل در مورد با این مهمانان بحث کرده است:

• آزیتا نژند، فعال حقوق زن

• عاطفه حسینی، آموزگار

• بنفشه بلوچ، مدافع حقوق زن

محور

محور - بحث روی پیکار برای بازگشایی مکتب‌های دختران

 

کاربران شبکه‌های اجتماعی از چند هفته بدینسو پیکاری را برای بازگشایی مکتب‌های دختران راه‌اندازی کرده اند. این کاربران از امارت اسلامی می‌خواهند که مکتب‌های دختران را باز نماید و از پیامدهای بسته ماندن مکتب‌ها هشدار می‌دهند.

نثار نبیل در مورد با این مهمانان بحث کرده است:

• آزیتا نژند، فعال حقوق زن

• عاطفه حسینی، آموزگار

• بنفشه بلوچ، مدافع حقوق زن

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews