Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور- روبه‌رو بودن افغانستان با بحران شدید گرسنگی

در تازه‌ترین گزارش، برنامه جهانی خوراک افغانستان را پس از سودان دومین کشوری نام برده که در مرحله‌ی حاد ناامنی غذایی قرار گرفته است.
 شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

  • محمد کریم عظیمی، آگاه مسایل اقتصادی 
  • دریاخان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی 
محور

محور- روبه‌رو بودن افغانستان با بحران شدید گرسنگی

در تازه‌ترین گزارش، برنامه جهانی خوراک افغانستان را پس از سودان دومین کشوری نام برده که در مرحله‌ی حاد ناامنی غذایی قرار گرفته است.
 شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است. 

  • محمد کریم عظیمی، آگاه مسایل اقتصادی 
  • دریاخان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews