تازه‌ترین خبرها
محور

محورخروح نیروهای امریکایی از افغانستان

وزیر دفاع امریکا از دستور برای آغاز روند بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان خبر میدهد.

وی میگوید که بربنیاد توافقنامه صلح امریکا - طالبان روند بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز میشود.

درهمین حال رهبران ارتش امریكا دیروز هشدار دادند كه با وجود توافقنامه صلح با طالبان احتمالن برخی از خشونت ها در افغانستان ادامه خواهند یافت زیرا نبود اطمینان به شرایط این توافق بر تلاش ها برای آغاز مذاكرات سیاسی میان افغانان سایه افگنده است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

فضل هادی وزین، معاون اول دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

مسعود ترشتوال، رییس مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان

محور

محورخروح نیروهای امریکایی از افغانستان

وزیر دفاع امریکا از دستور برای آغاز روند بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان خبر میدهد.

وی میگوید که بربنیاد توافقنامه صلح امریکا - طالبان روند بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان آغاز میشود.

درهمین حال رهبران ارتش امریكا دیروز هشدار دادند كه با وجود توافقنامه صلح با طالبان احتمالن برخی از خشونت ها در افغانستان ادامه خواهند یافت زیرا نبود اطمینان به شرایط این توافق بر تلاش ها برای آغاز مذاكرات سیاسی میان افغانان سایه افگنده است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

فضل هادی وزین، معاون اول دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

مسعود ترشتوال، رییس مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews