تازه‌ترین خبرها
محور

محور: افراد مسلح ناشناس یک فرد را در کابل با گلوله کشتند

مردان مسلح ناشناس صبح یک شنبه شبیراحمدهاشم کامه وال،  مشاور بلند پایۀ یک نهاد غیر دولتی را در کارته نو شهر کابل  با گلوله کشتند.

نزدیکان این مرد میگویند که  وی از ده سال بدینسو در یک نهاد حقوقی که خدمات رایگان را در بخش های عدلی و قضایی به شهروندان فراهم می سازد همچون مشاور کار میکرد.

باشنده گان کارته نو شهر کابل نهاد های امنیتی را در تامین امنیت پایتخت به ناتوانی و بی پروایی متهم می سازند. 

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله و نقیب الله هاشمی، فعال سیاسی بحث کرده است. 

محور

محور: افراد مسلح ناشناس یک فرد را در کابل با گلوله کشتند

مردان مسلح ناشناس صبح یک شنبه شبیراحمدهاشم کامه وال،  مشاور بلند پایۀ یک نهاد غیر دولتی را در کارته نو شهر کابل  با گلوله کشتند.

نزدیکان این مرد میگویند که  وی از ده سال بدینسو در یک نهاد حقوقی که خدمات رایگان را در بخش های عدلی و قضایی به شهروندان فراهم می سازد همچون مشاور کار میکرد.

باشنده گان کارته نو شهر کابل نهاد های امنیتی را در تامین امنیت پایتخت به ناتوانی و بی پروایی متهم می سازند. 

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله و نقیب الله هاشمی، فعال سیاسی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews