تازه‌ترین خبرها
محور

محور: رویدادهای مثبت ویروس کرونا به ۱۲۰ رسید

وزیر صحت عامه هشدار میدهد که بیماری کووید نزده در کشور رو به افزایش است و برای مبارزه با آن بودجه لازم در اختیار این وزارت قرار ندارد.در همین حال کمیسیون صحت مجلس نماینده گان با نگرانی از این وضعیت خواهان فراهم شدن امکانات بیشتر به وزارت صحت عامه و کمک به نیازمندان از سوی حکومت است.

در این برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

نجیب ناصر، عضوی مجلس نماینده گان

غفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران

عبدالقدیر قدیر، رییس پالیسی و پلان وزارت صحت

محور

محور: رویدادهای مثبت ویروس کرونا به ۱۲۰ رسید

وزیر صحت عامه هشدار میدهد که بیماری کووید نزده در کشور رو به افزایش است و برای مبارزه با آن بودجه لازم در اختیار این وزارت قرار ندارد.در همین حال کمیسیون صحت مجلس نماینده گان با نگرانی از این وضعیت خواهان فراهم شدن امکانات بیشتر به وزارت صحت عامه و کمک به نیازمندان از سوی حکومت است.

در این برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

نجیب ناصر، عضوی مجلس نماینده گان

غفور لیوال، سفیر افغانستان در ایران

عبدالقدیر قدیر، رییس پالیسی و پلان وزارت صحت

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews