تازه‌ترین خبرها
محور

محور: سفر رییس جمهور غنی به ولایت غزنی

رییس جمهورغنی  از رییس ارتش پاکستان می خواهد تا درباره فعالیت ودرمان طالبان درآن کشور پاسخ دهد.

اقای غنی که روز جمعه ازغزنی دیدار کرد می‌گوید که زخمیان طالبان درشفاخانه های پاکستان درمان می شوند.

او همچنان تعهد می سپارد که غزنی باردیگر سقوط نخواهد کرد.

درهمین حال انجینر  محمد خان معاون نخست ریاست اجراییه وشماری ازباشنده‌گان غزنی انتقاد می کنند که بارها نگرانی سقوط غزنی نادیده گرفته شد تا سرانجام بسیاری  ازبخش های این شهر سقوط کردند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان و غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع بحث کرده است. 

محور

محور: سفر رییس جمهور غنی به ولایت غزنی

رییس جمهورغنی  از رییس ارتش پاکستان می خواهد تا درباره فعالیت ودرمان طالبان درآن کشور پاسخ دهد.

اقای غنی که روز جمعه ازغزنی دیدار کرد می‌گوید که زخمیان طالبان درشفاخانه های پاکستان درمان می شوند.

او همچنان تعهد می سپارد که غزنی باردیگر سقوط نخواهد کرد.

درهمین حال انجینر  محمد خان معاون نخست ریاست اجراییه وشماری ازباشنده‌گان غزنی انتقاد می کنند که بارها نگرانی سقوط غزنی نادیده گرفته شد تا سرانجام بسیاری  ازبخش های این شهر سقوط کردند.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نماینده‌گان و غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews