تازه‌ترین خبرها
محور

محور: غنی و ترمپ در مورد پروسه صحبت تیلیفونی کردند

رییس جمهور غنی از سوی همتای امریکایی اش برای دیدار از ایالات متحده امریکا دعوت شده است.

ریاست جمهوری می گوید که دانلد ترمپ در یک تماس تلیفونی با اشرف غنی افزون بر گفتگو در باره روند صلح افغانستان و مبادله دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان از آقای غنی خواسته است تا از واشنگتن دیدار کند.

سخنگوی رییس جمهور غنی میگوید که رییس جمهور امریکا، موفقیت روند صلح افغانستان را در حضور حکومت در این روند و مدیریت شدن گفتگو های صلح از سوی حکومت افغانستان دانسته است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور بحث کرده است.

محور

محور: غنی و ترمپ در مورد پروسه صحبت تیلیفونی کردند

رییس جمهور غنی از سوی همتای امریکایی اش برای دیدار از ایالات متحده امریکا دعوت شده است.

ریاست جمهوری می گوید که دانلد ترمپ در یک تماس تلیفونی با اشرف غنی افزون بر گفتگو در باره روند صلح افغانستان و مبادله دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان از آقای غنی خواسته است تا از واشنگتن دیدار کند.

سخنگوی رییس جمهور غنی میگوید که رییس جمهور امریکا، موفقیت روند صلح افغانستان را در حضور حکومت در این روند و مدیریت شدن گفتگو های صلح از سوی حکومت افغانستان دانسته است.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور بحث کرده است.

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews