تازه‌ترین خبرها
محور

محور: متهم شدن کمیسیون انتخابات به ساختن سندهای جعلی

نهادهای ناظر بر روند انتخابات در واکنش به تفتیش آرای سه صد تا پنج صد محل رای دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این کمیسیون می کوشد تا برای این محل های رای دهی سندهای جعلی بسازد.
 
این نهادها میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات آرای این مراکز را تفتیش میکند و صندوق‌های این محل ها برگه هایی نتایج ندارند و حلقه‌های در کمیسیون مستقل انتخابات می کوشند تا به این صندوق ها برگه های نتایج بسازند.    
 
دراین برنامه گرداننده رزمینه محمدی با علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بحث کرده است. 

محور

محور: متهم شدن کمیسیون انتخابات به ساختن سندهای جعلی

نهادهای ناظر بر روند انتخابات در واکنش به تفتیش آرای سه صد تا پنج صد محل رای دهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این کمیسیون می کوشد تا برای این محل های رای دهی سندهای جعلی بسازد.
 
این نهادها میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات آرای این مراکز را تفتیش میکند و صندوق‌های این محل ها برگه هایی نتایج ندارند و حلقه‌های در کمیسیون مستقل انتخابات می کوشند تا به این صندوق ها برگه های نتایج بسازند.    
 
دراین برنامه گرداننده رزمینه محمدی با علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews