تازه‌ترین خبرها
محور

محور: مخالفت‌ها در برابر برگزاری لویه جرگه مشورتی

هرچند شش دسته انتخاباتی و شماری از سیاست‌گران شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده اند، اما روند گزینش شرکت کننده‌گان این جرگه جریان دارد.
 
کمیسیون آماده‌گی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح می‌گوید که تاکنون بیشتر از یک هزار و پنجصد تن از شرکت کننده‌گان برگزیده شده اند.

اما حزب اسلامی و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هشدار میدهند که اگر درشیوه گزینش اعضای لویه جرگه و نیز در صلاحیت این جرگه تغییر به میان نیاید این دسته انتخاباتی، لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم خواهد کرد. 
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با سیدعلی کاظمی، سخنگوی کمیسیون برگذاری لویه جرگه مشورتی صلح بحث کرده است. 

محور

محور: مخالفت‌ها در برابر برگزاری لویه جرگه مشورتی

هرچند شش دسته انتخاباتی و شماری از سیاست‌گران شرکت در لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده اند، اما روند گزینش شرکت کننده‌گان این جرگه جریان دارد.
 
کمیسیون آماده‌گی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح می‌گوید که تاکنون بیشتر از یک هزار و پنجصد تن از شرکت کننده‌گان برگزیده شده اند.

اما حزب اسلامی و دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هشدار میدهند که اگر درشیوه گزینش اعضای لویه جرگه و نیز در صلاحیت این جرگه تغییر به میان نیاید این دسته انتخاباتی، لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم خواهد کرد. 
 
دراین برنامه گرداننده صدف امیری با سیدعلی کاظمی، سخنگوی کمیسیون برگذاری لویه جرگه مشورتی صلح بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews