تازه‌ترین خبرها
محور

محور: موقف بانک مرکزی در پیوند به برکناری‌های اخیر

بانک مرکزی در واکنش به انتقاد ها از اجمل احمدی در پیوند با برکناری مقام های بلند پایه این بانک، این برکناری ها را فیصله شورای عالی بانک می گوید.

کارمندان برکنار شده و نیز شماری از حقوق دانان می گویند که بربنیاد قانون نه اجمل احمدی و نه شورای عالی بانک صلاحیت برکناری این کارمندان را ندارند.

از سویی هم با گذشت شش روز از برکناری این کارمندان، تا کنون پرونده های فساد را که بانک مرکزی می گوید، به لوی سارنوالی فرستاده نشده اند و بانک مرکزی در این باره حاضر به دادن جزییات نیست.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان برنامه:

سید یونس سادات، آمر پیشین مالی بانک مرکزی
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت
عبدالروف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس
سیر قریشی، آگاه امور مالی و بانک داری

محور

محور: موقف بانک مرکزی در پیوند به برکناری‌های اخیر

بانک مرکزی در واکنش به انتقاد ها از اجمل احمدی در پیوند با برکناری مقام های بلند پایه این بانک، این برکناری ها را فیصله شورای عالی بانک می گوید.

کارمندان برکنار شده و نیز شماری از حقوق دانان می گویند که بربنیاد قانون نه اجمل احمدی و نه شورای عالی بانک صلاحیت برکناری این کارمندان را ندارند.

از سویی هم با گذشت شش روز از برکناری این کارمندان، تا کنون پرونده های فساد را که بانک مرکزی می گوید، به لوی سارنوالی فرستاده نشده اند و بانک مرکزی در این باره حاضر به دادن جزییات نیست.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با مهمانان بحث کرده است:

مهمانان برنامه:

سید یونس سادات، آمر پیشین مالی بانک مرکزی
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت
عبدالروف انعامی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس
سیر قریشی، آگاه امور مالی و بانک داری

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews