Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نهایی شدن طرح چاپ برگه‌های انتخاباتی

ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که تا بیست روز دیگر، در حدود پنج میلیون شناسنامه‌های کاغذی که در چند ماه اخیر در کابل و دیگر ولایت‌های توزیع شده اند، ثبت مرکز اطلاعاتی این نهاد خواهند شد.

رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که با ثبت این شناس‌نامه‌ها در مرکز اطلاعاتی، آنان می‌توانند در چند ثانیه اطلاعاتی را که از یک شناس‌نامه خواسته باشند از بانک اطلاعاتی بدست آورند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با امام محمد وریماچ، ریس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، و عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بحث کرده است. 

محور

محور: نهایی شدن طرح چاپ برگه‌های انتخاباتی

ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که تا بیست روز دیگر، در حدود پنج میلیون شناسنامه‌های کاغذی که در چند ماه اخیر در کابل و دیگر ولایت‌های توزیع شده اند، ثبت مرکز اطلاعاتی این نهاد خواهند شد.

رییس ادارۀ ثبت احوال نفوس، می‌گوید که با ثبت این شناس‌نامه‌ها در مرکز اطلاعاتی، آنان می‌توانند در چند ثانیه اطلاعاتی را که از یک شناس‌نامه خواسته باشند از بانک اطلاعاتی بدست آورند.

در این برنامه گرداننده شگوفه دانش این موضوع را با امام محمد وریماچ، ریس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، و عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews