تازه‌ترین خبرها
محور

محور: نگرانی‌ها از سرنوشت آرای ثبت ناشده در دستگاه‌های بایومتریک

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار میدهد که اگر آرای ثبت ناشده دردستگاه های شناخت بایومتریک ، آرای معتبر شناخته شوند، ،نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.

ازاین میان رحمت الله نبیل یکی ازاعضای این شورا می گوید که دسته انتخاباتی دولت سازمی کوشد تا راهپیمایی ها را برای دادن اعتبار به آرای غیر بایومتریک سازمان دهی کند.

دسته انتخاباتی اشرف غنی می گوید که کمیسسیون مستقل انتخابات باید شفاف بودن و یا شفاف نبودن رای های بی بایومتریک را روشن بسازد و پس از آن درباره سرنوشت این رای ها تصمیم بگیرد.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

نجیب دانش، سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز

اصف آشنا، فعال سیاسی

محور

محور: نگرانی‌ها از سرنوشت آرای ثبت ناشده در دستگاه‌های بایومتریک

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدار میدهد که اگر آرای ثبت ناشده دردستگاه های شناخت بایومتریک ، آرای معتبر شناخته شوند، ،نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.

ازاین میان رحمت الله نبیل یکی ازاعضای این شورا می گوید که دسته انتخاباتی دولت سازمی کوشد تا راهپیمایی ها را برای دادن اعتبار به آرای غیر بایومتریک سازمان دهی کند.

دسته انتخاباتی اشرف غنی می گوید که کمیسسیون مستقل انتخابات باید شفاف بودن و یا شفاف نبودن رای های بی بایومتریک را روشن بسازد و پس از آن درباره سرنوشت این رای ها تصمیم بگیرد.

دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار با مهمانان بحث کرده است.

مهمانان برنامه:

نجیب دانش، سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز

اصف آشنا، فعال سیاسی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews