تازه‌ترین خبرها
محور

محور: چهار موضوع کاری خلیلزاد برای صلح افغانستان

امریکا درپیوند با گفتگوهای صلح افغانستان روی چهار موضوع کار میکند.
 
وزارت خارجه امریکا میگوید که هم اکنون زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره خروج نیروهای امریکایی، گرفتن تضمین های ضد هراس افگنی طالبان، گفتگوهای میان افغانان و کاهش خشونت ها کار میکند.
 
این وزارت می افزاید که زلمی خلیلزاد گفتگوهای طولانی یی با رییس جمهورغنی درباره آماده گی برای گفتگوهای میان افغانان داشته است.
 
از سوی دیگر حامد کرزی امیدوار است تا به گفته وی واشنگتن از آرزوها و نیازهای مردم افغانستان درپیوند با صلح سو استفاده نکند.  
 
 دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار با شاه گل رضایی، عضو مجلس نماینده گان و موسی خان اکبر زاده، والی پیشین غزنی بحث کرده است. 

محور

محور: چهار موضوع کاری خلیلزاد برای صلح افغانستان

امریکا درپیوند با گفتگوهای صلح افغانستان روی چهار موضوع کار میکند.
 
وزارت خارجه امریکا میگوید که هم اکنون زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره خروج نیروهای امریکایی، گرفتن تضمین های ضد هراس افگنی طالبان، گفتگوهای میان افغانان و کاهش خشونت ها کار میکند.
 
این وزارت می افزاید که زلمی خلیلزاد گفتگوهای طولانی یی با رییس جمهورغنی درباره آماده گی برای گفتگوهای میان افغانان داشته است.
 
از سوی دیگر حامد کرزی امیدوار است تا به گفته وی واشنگتن از آرزوها و نیازهای مردم افغانستان درپیوند با صلح سو استفاده نکند.  
 
 دراین برنامه گرداننده یاسر ابرار با شاه گل رضایی، عضو مجلس نماینده گان و موسی خان اکبر زاده، والی پیشین غزنی بحث کرده است. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews